Top 10 Oudste Boeken Ter Wereld

De top 10 aller oudste boeken in de wereld.

10. Gutenbergbijbel

Gutenbergbijbel
Bron: NYC Wanderer (Kevin Eng) | CC BY-SA 2.0 Generic

Gutenbergbijbel van de New York Public Library. Gekocht door James Lenox in 1847, was het het eerste exemplaar dat door een burger van de Verenigde Staten werd verworven.

De Gutenbergbijbel komt in deze lijst voor omdat het het eerste boek was dat gedrukt werd met behulp van in massa geproduceerde beweegbare letters, en het is het oudste voorbeeld van waar mensen aan denken als ze aan een boek denken. Het boek werd tussen 1450 en 1455 gedrukt door Johannes Gutenberg, de uitvinder van de drukpers en de initiator van de Drukkersrevolutie. Volgens vroege documenten zouden 200 exemplaren van de Bijbel gedrukt worden op katoenen linnen papier en 30 exemplaren op velum dierenhuid, maar het precieze aantal gemaakte exemplaren is onbekend. Van de Gutenbergbijbels zijn nu nog maar 22 exemplaren bekend, waardoor ze ‘s werelds meest waardevolle en zeldzame gedrukte document zijn.

9. Psalter (boek)

Psalter (boek)Bron: Jürgen Howaldt | CC BY-SA 2.0 Generic

Bremer Kathedraal Museum: Replica van het Dagulf Psalter (Gouden Psalter). Het origineel werd rond 790 in de Akense hofschool gemaakt en stond van de 11de eeuw tot 1648 in de St. Petri’s kathedraal in Bremen.

Het Psalter (boek) uit Schotland staat bekend als het Keltische Psalter. Het zakformaat boek met Psalmen is te vinden in de Universiteit van Edinburgh, waar het in 2009 voor het eerst tentoongesteld werd.

Het boek werd geschreven in de 11e eeuw na Christus en is daarmee het oudste levende boek van Schotland. Het boek is ongeveer 938 jaar oud.

8. Diamantsoetra

DiamantsoetraBron: wikipedia | Public Domain Mark 1.0

Voorste regel van het Chinese Diamantsoetra, het oudst bekende gedateerde gedrukte boek ter wereld

Het boeddhistische heilige boek, De Diamantsoetra, is ‘s werelds oudste gedrukte boek. Het boek is een combinatie van Chinese karakters, gedrukt op een rol grijs bedrukt papier dat om een houten paal was gewikkeld, en samen met andere bedrukte voorwerpen ontdekt in een ommuurde grot in China.

  Top 10 Landen Met De Kleinste Mensen

Zoals aan het eind van de tekst wordt opgemerkt, werd het boek op bevel van zijn ouders gekopieerd door een man die Wong Jei heette in mei 868 AD. Het boek wordt geschat op ruwweg 1145 jaar oud, waarmee het een van de oudste boeken ter wereld is.

7. Book of Kells

Book of Kells (2)Bron: wikipedia | Public Domain Mark 1.0
Het Book of Kells (ook bekend als het Boek van Columba) in het Trinity College is ongetwijfeld het beroemdste relikwie dat in Dublin te zien is. Je kunt de Ierse hoofdstad niet bezoeken zonder over het Book of Kells gehoord te hebben. Het boek werd geschreven rond het jaar 800, hoewel onderzoekers niet hebben kunnen vaststellen wanneer of waar het geschreven werd. Het boek zou eerder voor vertoning en ceremoniële doeleinden gemaakt zijn dan om voorgelezen te worden. De reden hiervoor is dat de visuals ingewikkeld en complex zijn, maar de tekst toch slordig is weergegeven, waarbij hele woorden ontbreken of lange alinea’s herhaald worden.

6. Evangelie van Cuthbert

Evangelie van CuthbertBron: British Library | Public Domain Mark 1.0
In ruwweg 698 AD werd het Evangelie van Cuthbert boek op het eiland Lindisfarne voor de kust van Northumberland begraven naast St. Cuthbert, een vroege Britse christelijke leider. Het boek was privé-bezit nadat het herontdekt was, tot het in 1769 aan een Jezuïetengemeenschap in België geschonken werd. Het boek was sinds 1979 in bruikleen bij de British Library in Londen, en die bezit het nu nadat ze zo’n $14 miljoen bijeenbracht om het van de Jezuïeten te kopen.

In een poging het boek veilig te houden voor Vikingrovers werd het naar Durham verplaatst, waar het ternauwernood aan vernietiging ontsnapte en de veroveringen door de Vikingen ternauwernood overleefde.

  Top 10 Valentijnscadeaus Voor Hem

5. Garima Evangeliën

Garima EvangeliënBron: wikipedia | Public Domain Mark 1.0

Evangelistenportret van Marcus uit Garima 2, waarschijnlijk het vroegste van de twee Garima Evangeliën.

Twee verluchte evangeliebundels uit Ethiopië’s Abba Garima klooster staan bekend als de Garima Evangeliën. Het zijn ‘s werelds vroegste verluchte christelijke teksten in hun geheel. Academici veronderstelden eerder dat de manuscripten uit de 11e eeuw stamden, maar koolstofdatering heeft uitgewezen dat ze tussen 330 en 650 na Chr. werden geschreven. Volgens de monniken zijn de teksten sinds hun ontstaan veiliggesteld en ondergebracht in het Abba Garima klooster. Ze geloven ook dat Abba Garima, de stichter van het klooster en een Byzantijnse prins, de delen schreef. In het laatste decennium werden beide boeken gerestaureerd door een Britse boekbinder met hulp van het Ethiopian Heritage Fund, een Britse liefdadigheidsinstelling die helpt bij het behoud van antiquiteiten die in Ethiopische kloosters gevonden zijn.

4. Nag Hammadigeschriften

Nag Hammadigeschriften
De Nag Hammadigeschriften werd in 1945 ontdekt door een plaatselijke bewoner in Nag Hammadi, Boven-Egypte, en zou enkele van de vroegst overgebleven ingebonden romans ter wereld bevatten. Men ontdekte 13 in leer gebonden papyrus codices binnen een afsluitbare container.

De romans, die overwegend uit gnostische literatuur bestaan, stammen uit de eerste helft van de vierde eeuw na Christus. De codices zouden uit het Grieks vertaald zijn en in het Koptisch geschreven.

3. Codex Sinaiticus

Codex SinaiticusBron: wikipedia | Public Domain Mark 1.0

Boek van Esther.

De Codex Sinaiticus, soms ook wel de Sinai Bijbel genoemd, is de belangrijkste bron die gebruikt wordt om het ontstaan van de vroegste Christelijke Bijbel vast te stellen. Zijn zusterdocument, de Codex Vaticanus (die van ongeveer dezelfde tijd dateert), Samen met het volledige Nieuwe Testament en andere deuterocanonieke en niet-canonieke teksten, overleefde ongeveer de helft van het Oude Testament (De Herder van Hermas). Het werd in 1761 ontdekt in het klooster van de heilige Catharina in Egypte, geschreven in het Grieks op het einde van Constantijn en gerangschikt in kwartovorm. Het grootste deel van de codex wordt tegenwoordig bewaard in de British Library in Londen, terwijl de Codex Vaticanus in het Vaticaan wordt bewaard, zoals de naam al doet vermoeden.
  Top 10 Hoogste Bergen Ter Wereld

2. Plaatjes van Pyrgi

plaatjes van PyrgiBron: Sailko | CC BY-SA 4.0 International

De plaatjes van Pyrgi: geschreven in de Phoenicische taal (links) en de Etruskische taal (midden, rechts). In beide gevallen is de tekst van rechts naar links geschreven.

De plaatjes van Pyrgi werden in 1964 ontdekt tijdens een opgraving van de oude havenstad Pyrgi in Italië. Ze dateren van circa 500 v. Chr. Hoewel de tabletten geen boeken zijn, bevatten ze wel perforaties langs de randen, wat erop wijst dat ze vroeger samengebonden waren. Twee van de tabletten zijn geschreven in het oude Etruskisch en het derde in het Fenicisch, waardoor ze enig in hun soort zijn.

Onderzoekers konden de Etruskische tabletten ontcijferen met behulp van hun Fenicische begrip, vanwege het meertalige schrift.

1. Boek van Etruskisch goud

Boek van Etruskisch goud
Het Etruskische Goudboek werd 70 jaar geleden ontdekt bij het graven van een kanaal in de Strouma rivier in Bulgarije. Het zou het oudste meerbladige boek ter wereld zijn, dat dateert van rond 660 v. Chr. Het boek bestaat uit zes 24-karaats gouden bladen die met ringen aan elkaar gebonden zijn.

Een paard, een ruiter, een sirene, een lier en krijgers staan ook afgebeeld op de in Etruskische letters geschreven platen. Een onbekende 87-jarige schenker schonk het boek aan Bulgarijes Nationaal Historisch Museum in Sofia. De Etrusken waren een prehistorisch volk dat rond drieduizend jaar geleden van Lydië (het huidige Turkije) naar Midden-Italië migreerde.