Top 10 Langste Rivieren Ter Wereld
Ian Turnell - Pexels

Top 10 Langste Rivieren Ter Wereld

Wat is nou de langste rivier ter wereld? Er is vaak onenigheid over de vraag of de Nijl of de Amazonerivier langer is. De Nijl-rivier wordt meestal beschouwd als de langste rivier in de wereld.

Het bepalen van de langste rivier ter wereld is geen gemakkelijke taak. Hoewel het antwoord voor de meesten van ons de Nijl zou zijn, is er een deel van de wetenschappers die de Amazonerivier als de echte winnaar van deze titel beschouwen. De moeilijkheid om een unanieme winnaar uit te roepen ligt in het feit dat het bepalen van de bovenloop of het ontstaan van een rivier vaak een hele uitdaging is. Grote rivieren zoals de Nijl en het Amazonegebied hebben talrijke bronnen en veel grote en kleine zijrivieren. De noodzaak om de verste bron van een rivier te vinden is er om de werkelijke lengte van de rivier te berekenen. Vaak bevinden dergelijke bronnen zich op afgelegen en ontoegankelijke plaatsen, waardoor de ontdekking van dergelijke bronnen een zware taak is. Hier noemen we de tien langste rivieren/riviersystemen ter wereld volgens de aanvaarde normen.

10. Niger - 4180 km

Niger - 4180 km
Robin Taylor - CC BY 2.0

De belangrijkste rivier van West-Afrika is de Niger met een lengte van ongeveer 4160 kilometer. De rivier loopt in een halve-maanvorm door Guinee, Mali, Niger, Benin en Nigeria. De rivier mondt uit via een grote delta in de Golf van Guinee. De Niger is de op twee na langste rivier in Afrika. Alleen de Nijl en de Kongo zijn langer.

De Niger heeft een zeer ongebruikelijke loop, namelijk in de vorm van een halve maan. Deze loop hield Europese geografen meer dan twee millennia bezig. De rivier ontspringt ongeveer 250 kilometer ten oosten van de Atlantische Oceaan in Guinee, maar loopt in plaats van westwaarts in noordoostelijke richting van de kust af de Saharawoestijn in. De rivier maakt dan een boog door Mali, draait vervolgens scherp naar rechts en mondt in Nigeria in de Golf van Guinee uit.

Een verklaring voor de vreemde loop is dat de Niger waarschijnlijk bestaat uit twee oudere rivieren die een geheel zijn gaan vormen. De Boven-Niger van de bron langs de handelsstad Timboektoe tot aan de bocht in de rivier mondde ooit uit in een nu niet meer bestaand meer. De Beneden-Niger begon in heuvels nabij het meer en stroomde naar het zuiden naar de Golf van Guinee. Toen de Sahara tussen 4000 en 1000 voor Christus opdroogde veranderden de twee rivieren hun koers en raakten met elkaar verbonden. Deze theorie wordt algemeen geaccepteerd, maar door sommige geografen betwist.

9. Irtysj (rivier) - 4248 km

Irtysj (rivier) - 4248 km
Petar Milošević - CC BY-SA 3.0

De Irtysj is een rivier in Azië die van het Altaigebergte naar de Ob stroomt en samen met deze rivier een van de grootste riviersystemen van de wereld vormt en het op één na langste van Eurazië (5410 km). De rivier stroomt door China, Kazachstan en Rusland, vrijwel steeds in noordwestelijke richting. De monding in de Ob bevindt zich bij Chanty-Mansiejsk: tot dat punt heeft de Irtysj een veel langere weg afgelegd (4248 km) dan de Ob zelf (3176 km). De Ob komt van rechts en voert het water van de Irtysj af naar de Noordelijke IJszee, waarin ze 1162 km noordelijker uitmondt.

8. Lena - 4294 km

Lena - 4294 km
James St. John - CC BY 2.0

De Lena is de oostelijke van de drie grote rivieren van Siberië in het Aziatische deel van Rusland. Met een lengte van ongeveer 4400 km lang is het een van de langste rivieren ter wereld, de langste rivier van de regio Midden-Siberië. Met een gemiddelde jaarlijkse waterafvoer van 588 km³ is het na de Jenisej de op een na grootste rivier van het Noordpoolgebied. Het is de grootste rivier waarvan het stroomgebied zich volledig binnen Rusland bevindt. De Lenadelta is met een oppervlakte van 45.000 km² de op drie na grootste rivierdelta ter wereld.

De Lena is de grootste rivier ter wereld die volledig in het gebied met permafrost ligt. Ook 77% van het stroomgebied van de rivier ligt hierin. Een groot deel van het jaar is de Lena bevroren, waarbij de rivier opvriest vanuit het noorden in stroomopwaartse richting. Bij Tiksi, dat aan een van de drie bevaarbare armen van de delta ligt, is de rivier slechts drie maanden per jaar bevaarbaar, zuidelijker van mei tot oktober. De belangrijkste stad aan de Lena is Jakoetsk. Uit het zand van de zijrivieren Vitim en de Oljokma wordt goud gewonnen. In de Lenadelta zijn mammoetslagtanden gevonden.

7. Mekong - 4350 km

Mekong - 4350 km
WIL - CC BY 2.0

De Mekong is een rivier in Zuidoost-Azië. De Mekong ontspringt op het Tibetaanse Hoogland bij de stad Chamdo in China en mondt met de Mekong-delta uit in de Zuid-Chinese Zee. De rivier is van 4350 km lang en wordt beschouwd als een van de belangrijke rivieren in Azië. De rivier loopt achtereenvolgens door de landen China, Laos, Thailand, Cambodja en Vietnam.

6. Kongo (rivier) - 4700 km

Kongo (rivier) - 4700 km
Dicklyon - CC BY-SA 4.0

De Kongo is de waterrijkste en na de Nijl de langste rivier van Afrika en maakt deel uit van het Kongobekken. Hij stroomt door het op één na grootste regenwoudgebied ter wereld, en vormt een belangrijke scheepvaartverbinding voor Centraal-Afrika.

De Kongo heeft na de Amazone zowel het grootste stroomgebied als het grootste debiet ter wereld. De Kongo ontspringt in de provincie Lualaba in Congo-Kinshasa, met als bron de rivieren Luapula en Lualaba, en mondt aan de grens met Angola uit in een 40 kilometer brede baai aan de Atlantische Oceaan. Als Kongo-zeestroom zet hij zich nog 150 kilometer onder het zeewater voort.

De monding van de Kongo werd in 1482 ontdekt door de Portugese ontdekkingsreiziger Diogo Cão, die merkte dat het zeewater ineens zoeter werd. In 1816 voer een Britse expeditie de rivier op tot Sangila. Henry Morton Stanley was de eerste Europeaan die de gehele rivier verkende. Hij kon ten slotte vaststellen dat de Lualaba, in tegenstelling tot wat werd aangenomen, geen bron van de Nijl was.

5. Paraná (rivier) - 4880 km

Paraná (rivier) - 4880 km
Maxhblanchet - CC BY 3.0

De Paraná is een Centraal-Zuid-Amerikaanse rivier die over een afstand van 2.570 kilometer door Brazilië, Paraguay en Argentinië stroomt. De Paraná is een van de belangrijkste rivieren in Zuid-Amerika, en is onderdeel van het omvangrijke Platabekken, dat zich grotendeels over de zuidelijke helft van het continent verspreidt. De belangrijkste waterleveranciers van de Paraná zijn de Paraguay, de Uruguay, en diverse rivieren die afkomstig zijn uit grote moerassige streken zoals de Pantanal en de Esteros del Iberá.

Het is de op twee na grootste rivier in Zuid-Amerika, alleen de Orinoco en de Amazone zijn groter. De gemiddelde waterafvoer in de rivier bedraagt zo'n 16.000 kubieke meter per seconde. Door het hoge debiet is de rivier zeer geschikt voor de opwekking van elektriciteit door middel van waterkrachtcentrales.

4. Gele Rivier - 5464 km

Gele Rivier - 5464 km
Fading - CC BY-SA 3.0

De Gele Rivier of Huanghe is na de Jangtsekiang de langste rivier in China en op de wereldranglijst de op vijf na langste met een geschatte lengte van 5464 kilometer. De bronnen liggen in het Bayan Har-gebergte in de provincie Qinghai in het westen van China. De rivier stroomt daarna door negen provincies van China en mondt uit in de Bohaizee. Het stroomgebied van de Gele Rivier heeft van oost naar west een lengte van circa 1900 km en tevens een van noord naar zuid uitzwaaiend verloop van circa 1100 km. Het totale oppervlakte van het stroomgebied is 742.443 km².

De Gele Rivier wordt ook wel 'de bakermat van de Chinese beschaving' genoemd en dan in het bijzonder het stroomgebied van haar belangrijke zijrivier de Wei, die dwars door het Ordosplateau loopt, wat de geboorteplaats van de oude Chinese beschavingen en de meest welvarende regio in het begin van de Chinese geschiedenis vormde. Door de vaak verwoestende overstromingen en koerswijzigingen, door de voortdurende verhoging van de rivierbedding, soms boven het niveau van de omringende velden, heeft de rivier echter ook weinig verdienstelijke bijnamen als 'China's leed' en 'Gesel van de Zonen van Han.'

3. Yangtze - 6300 km

Yangtze - 6300 km
Andrew Hitchcock - CC BY 2.0

De Yangtze of Chang Jiang  is de langste rivier in Azië en de derde langste rivier in lengte op aarde, na de Amazone in Zuid-Amerika en de Nijl in Afrika.

De rivier wordt ook de Yangzi genoemd. De naam Yangzi werd oorspronkelijk slechts gebruikt door lokale mensen om naar lagere stroomgebieden van de rivier te verwijzen. Omdat dit echter de naam was die als eerst door missionarissen gehoord werd, is de naam later ook toegepast op de volledige rivier.

De rivier is ongeveer 6300 km lang en komt uit in de Oost-Chinese Zee. Hij wordt traditioneel beschouwd als de scheidslijn tussen Noord-China en Zuid-China, hoewel hiervoor ook de Gele Rivier kan worden gebruikt.

2. Amazone (rivier) - 6400 km

Amazone (rivier) - 6400 km
Alexander Gerst - CC BY-SA 2.0

De Amazone is een grote rivier in Zuid-Amerika. Naargelang de bepaling van de bron is ze de langste of de op de Nijl na langste rivier van de wereld. Hoe dan ook is ze veruit de waterrijkste, met een debiet van vijf keer dat van de tweede in rang, de Congo.

De rivier ontspringt in Peru, heeft een totale lengte van ongeveer 6400 kilometer en mondt in Brazilië uit in de Atlantische Oceaan. De Amazone stroomt door het Amazoneregenwoud. Tijdens de regentijd is de rivier op sommige plaatsen tot wel veertig kilometer breed.

De vorming van het Andesgebergte, 23 miljoen jaar geleden, had een wijziging in de afwatering van het gebied tot gevolg die aan de basis van het ontstaan van de Amazone ligt. Voor het ontstaan van de Andes waterde het gebied deels af in wat nu de Grote Oceaan heet.

1. Nijl - 6650 km

Nijl - 6650 km
Katja Bigge - CC BY-SA 3.0

De Nijl is met een lengte van 6650 km de langste langste rivier van de wereld. De Nijl ontspringt als Blauwe Nijl in Ethiopië aan het Tanameer en als Witte Nijl aan het Victoriameer. Het Victoriameer bevindt zich tussen de drie landen Oeganda, Kenia en Tanzania. De Witte Nijl stroomt vervolgens van hieruit via Zuid-Soedan naar Soedan, waar de beide takken (de Witte en de Blauwe Nijl) bij de hoofdstad Khartoem samenkomen. Daarna stroomt de rivier door Egypte naar het noorden, om ten slotte in een ruime delta uit te monden in de Middellandse Zee.