Top 10 Ergste Dictators In De Geschiedenis
Wikimedia - CC BY-SA 4.0

Top 10 Ergste Dictators In De Geschiedenis

Je kunt beroemd of berucht zijn als een historisch figuur. De volgende personages waren waarschijnlijk in beide kampen te vinden - ze waren immers leiders - maar ze zullen zeker meer ten kwade dan ten goede worden herinnerd. Het combineren van politieke macht met een gebrek aan alledaagse realiteit is fascinerend, want het is een afschuwelijk idee voor een koning of koningin van dit kaliber. Hier zijn we niet de mensen die de macht hebben geërfd (koningen), maar de mensen die de macht hebben gekregen door bedrieglijke amorele praktijken. Hoewel het onduidelijk is of de volgende personages geestesziek waren, zoals gedefinieerd door de huidige normen, werd hun leven gekenmerkt door een reputatie die hen tot de meest verachtelijke leiders in de geschiedenis maakte. Dit zijn de top 10 ergste dictators in de geschiedenis.

10. Saddam Hoessein

Saddam Hoessein
Iraqi News Agency - Public Domain

Saddam Hoessein was de Iraakse president (1979-2003), wiens brutale heerschappij werd gekenmerkt door dure en ontoereikende oorlogen tegen de buurlanden. Hoe wreed was Saddam? De wreedheid van Saddams regime ten opzichte van de Iraakse burgers is vrij duidelijk in de manier waarop hij het land regeerde. Nog meer bewijs van Saddams wreedheden wordt geleverd door massagraven in Irak. Maar niemand zal toegeven dat zijn megalomane en ideologische overtuigingen een van de belangrijkste oorzaken zijn van de opkomst van het huidige ISIS. Hij stond achter de massa-executies en martelingen in Irak, met zijn zoon Uday en anderen. Saddam toonde geen medeleven of menselijkheid bij het plegen van etnische genocide op Koerden. Niet alleen de Koerden, maar ook de sjiieten in Irak, die de meerderheid van het land vormen, werden in de meest onmenselijke omstandigheden gevangen genomen en gemarteld.

9. Idi Amin

Idi Amin
Bernard Gotfryd - Public Domain

Idi Amin Dada was van 1971 tot 1979 president van Oeganda, nadat hij als Oegandese militair had gediend. Hij staat bekend als de 'Slager van Oeganda'. Hoe slecht was Idi? Amin regeerde direct en schuwde de bevoegdheidsdelegatie. Zijn abrupte stemmingswisselingen, van lolbroek naar scherpzinnigheid, van vriendelijkheid naar tirannie, maakten hem onvoorspelbaar krankzinnig. Vaker wel dan niet werd hij gezien als een zeer irrationele en onvoorspelbare dictator. Hij gaf zichzelf vele titels en maakte zichzelf Oeganda's leider in vele divisies. Tijdens zijn vroege jaren als bondgenoot werd hij gemakkelijk beïnvloed door Kadhafi, wat bevestigd wordt wanneer Kadhafi hem in 1972 voorstelde om alle Aziatische Indianen uit Oeganda te verdrijven. Amin was zeker een hebzuchtig man, die zichzelf een aanzienlijke hoeveelheid titels gaf en egoïstisch het grootste deel van Oeganda's geld voor militaire steun bestempelde, waardoor zijn volk te lijden had onder economische gruwelen. Zijn hebzuchtige egoïsme in combinatie met waanzinnige wreedheid was de belangrijkste reden waarom veel mensen (waaronder Oegandezen) het leven lieten onder zijn bewind.

8. Yakubu Gowon

Yakubu Gowon
Rkasesela - CC BY-SA 3.0

Generaal Yakubu Gowon is een Nigeriaanse politieke en militaire leider. Hij diende als staatshoofd van Nigeria tijdens een dodelijke burgeroorlog van 1966 tot 1975. Yakubu begon druk uit te oefenen op het gebied en zijn invloed op Ojukwu te testen. Welnu, Ojukwu was ook geen doetje, die zijn afscheiding van heel Nigeria uitsprak en de 'Republiek Biafra' werd. Deze afscheiding begon een burgeroorlog die 100.000 soldaten doodde en 1 miljoen burgers in de regio uithongerde.

7. Mengistu Haile Mariam

Mengistu Haile Mariam
צולם ממוזיאון אדיס אבבה - Public Domain

Mariam was de president van de door de Sovjet-Unie gesteunde Democratische Volksrepubliek Ethiopië (PDRE) van 1987-91 en voorzitter van de Derg, de communistische militaire junta die Ethiopië een decennium lang, van 1977-87, regeerde. Hij werd rechtstreeks in verband gebracht met de moord op Haile Selassie, de voormalige keizer van Ethiopië (bepalende figuur in de moderne Ethiopische geschiedenis). Net als elke communistische staat was het bewind van Mengistu schandalig vanwege zijn wreedheid, autocratie, corruptie en economisch wanbeheer. Wordt beschouwd als een van de meest beruchte Afrikaanse leiders van de 20e eeuw.

6. Kim Il-sung

Kim Il-sung
Wikipedia - Public Domain

Kim Il-sung was de stichter van de communistische staat Noord-Korea die het land regeerde van 1948 tot zijn dood in 1994. Hij kreeg een totale greep op het noordelijk deel van het Koreaanse schiereiland met de hulp van de USSR, wat uiteindelijk leidde tot een burgeroorlog met het door de VS gesteunde Zuid-Korea. Kim Il-sung is de vader van de tweede Noord-Koreaanse dictator, Kim Jong-il, en grootvader van de huidige Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Als we de drie generaties samen vergelijken, was Kim il-Sung veel erger dan zijn voorgangers, omdat de ernstigste problemen en engste wreedheden van Noord-Korea het directe gevolg zijn van de beslissingen die hij nam of goedkeurde. Sommige van zijn goedgekeurde regels en beleidslijnen die vandaag de dag nog steeds een plaag vormen, waren dat wel, Het songbun-systeem: Dit verdeelde de Noord-Koreanen in tientallen secties in de 'loyale', 'wankelende' of 'ontrouwe' klassen. Het is een versie van het feodalisme waarin een substantieel deel van je toekomst bij de geboorte wordt bepaald op basis van wat je familie deed in de Koreaanse samenleving van de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw. Een persoon behoort tot een bevoorrechte klasse in 2020 als hun grootvader met Kim il-Sung tegen de Japanse keizerlijke krachten in Mantsjoerije vocht. Concentratiekampsysteem: Kim besefte dat het beter was om potentiële vijanden of concurrenten in het land zelf te houden na het met geweld verbannen van veel van zijn communisten (die hem hielpen). Het is omdat het verbannen van iemand geen garantie is voor politieke immuniteit en ook niet voor gevangenisstraf (want dat kost geld). De beste optie die hij had was ze uit te werken tot ze sterven door inspanning en gebrek aan voedsel. Het bespaarde ook een kogel en de communistische staat krijgt wat vrije arbeid. De gemiddelde levensverwachting van een gevangene was ongeveer drie maanden. Het bestraffen van drie generaties van dezelfde familie: De buitengewoon wrede praktijk van het sturen van politieke gevangenen familie naar de kampen naast hen was een van de dingen om eventuele toekomstige opstanden onder controle te houden. Door de staat gesanctioneerde ontvoeringen: Dissidenten uit Noord-Koreaanse staten die probeerden te ontsnappen aan de regering en asiel zochten in het buitenland, werden onder dwang ontvoerd en keerden terug naar NK om nooit meer gezien of gehoord te worden.

5. Pol Pot

Pol Pot
Wikipedia - Public Domain

Pol Pot was een revolutionaire en politieke Cambodjaanse communistische heerser die van 1975 tot 1979 Cambodja regeerde. Pol Pot heeft geleid tot de dood door executie, marteling, massale hongersnood en ziekte. Volgens de algemeen aanvaarde schattingen heeft ten minste een kwart (een vierde) van de bevolking van zeven miljoen Cambodjanen het leven verloren. Hij heeft zijn wreedheid met zijn lachende gezicht op een rustige manier gekleineerd. In een poging om de agrarische samenleving van het land te 'zuiveren' en het volk te veranderen in een revolutionaire arbeiderssamenleving, brak zijn Rode Khmer-beweging uit in Cambodja. In 1979, na drie jaar van terreur, viel hij door de invasie van buurland Vietnam uit de macht. Pol Pot was verantwoordelijk voor een ontelbaar aantal doden en werd nooit aangeklaagd tot juli 1997. Pol Pot maakte gebruik van de geopolitiek van de koude oorlog en overtuigde het grootste deel van Azië en de niet-communistische wereld ervan dat Vietnam (een wrede communistische staat op zich) zijn 'vreedzame socialistische' Khmer Roge-regering op onwettige wijze had verdreven.

4. Enver Pasja

Enver Pasja
Nicola Perscheid - Public Domain

Enver Pasja was de militaire officier van het Ottomaanse rijk en de Jonge Turkse Revolutie van 1908, leider. Hij werd de leider van het Ottomaanse Rijk in de Balkanoorlogen en de Eerste Wereldoorlog. Samen met Talaat en Djemal werd hij verantwoordelijk geacht voor het doden van 800.000 tot 1800.000 Armeniërs, 300.000 Assyriërs en 350.000 Grieken. Het trio (beter bekend als; Drie Pashas) waren belangrijke daders van een Armeense, Assyrische en Griekse genocide als onderdeel van hun etnische zuiveringsprogramma. Hij was ook verantwoordelijk voor de Grote Hongersnood op de berg Libanon, een massale hongersnood die tijdens de Eerste Wereldoorlog 200.000 doden tot gevolg had.

3. Adolf Hitler

Adolf Hitler
Bundesarchiv - CC BY-SA 3.0

Het grootste deel van zijn tijd aan de macht was Adolf Hitler van 1933 tot 1945 Duits bondskanselier, een nazi-partij of nationaal-socialistische arbeiderspartijleider. Adolf Hitler was de bekendste en meest beruchte leider van de 20e eeuw. Als charismatische politieke onruststoker, geboren in Oostenrijk, kwam Hitler aan de macht tijdens een sociale, politieke en economische omwenteling in Duitsland in de jaren twintig en begin dertig van de vorige eeuw. In 1923 won hij uiteindelijk met democratische middelen de macht, nadat hij er niet in geslaagd was om met geweld aan de macht te komen. Eenmaal aan de macht wist hij alle oppositie uit te wissen en lanceerde hij een ambitieus plan om de wereld te regeren door de Joden te verwijderen. Waarom was hij kwaadaardig? Zijn invasie in Polen op 1 september 1939 bracht de Europese fase van de Tweede Wereldoorlog op gang. Hij vernietigde de democratische instellingen van de natie en veranderde de natie in een wrede militaire dictatuur om Europa en de wereld te veroveren.

2. Jozef Stalin

Jozef Stalin
Wikimedia - CC0

Jozef Stalin was de eerste secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie. Stalin was schokkend bloeddorstig als het ging om het doden van zijn eigen volk. In het begin van de jaren twintig, na het einde van de gewelddadige Russische revolutie, kwam Lenin aan de macht. Ondertussen maakte Stalin misbruik van zijn positie als algemeen secretaris van de Communistische Partij door zijn kameraden (zoals Leon Trotski) uit te schakelen. Na de dood van Lenin in 1924 greep hij de macht om de tweede dictator van de USSR te worden. Het GULAG-systeem: Vladimir Lenin creëerde het GULAG-gevangenissysteem. Maar de schande van het gevangenissysteem werd veroorzaakt door Stalin. Terwijl hij ze in hun meest vreselijke en semi-effectieve doelen gebruikte. Het primaire doel van GULAG was om de bevolking onder controle te krijgen door angst - door het opsluiten, martelen en vermoorden van ongewenste mensen, communistische critici en iedereen die de dictator uitdaagde. Stalin wilde de Sovjet-Unie transformeren van een agrarisch verleden naar een geïndustrialiseerde samenleving. Iedereen die zich verzette tegen het werken voor de staat werd gevangen gezet in deze extreme werkkampen. Volgens een rapport werden tussen 1931 en 1953 meer dan 3,7 miljoen Sovjetburgers in de kampen gedwongen, velen in de afgelegen en onvruchtbare gebieden van het land, en bijna 800.000 werden er doodgeschoten. Gedwongen bezit van eigendom:Stalin nam het land en de bezittingen van miljoenen plattelandsgezinnen in beslag en dwong hen van ongeveer 1929 tot 1932 uit hun eigendom (met een aanzienlijke hoeveelheid land in de GULAG) om het communisme te bevorderen en de marxistische greep op de staat te versterken.Deze mensen "de koelakken" waren de rijke boerenklasse en werden gezien als een directe bedreiging voor het marxisme van Stalin.Ze werden uit hun huizen verdreven, velen werden vermoord en de anderen werden gedwongen om verbannen te worden en te werken in collectieve boerderijen en in de mijnbouw of de bouw van GULAG's, waar nog miljoenen meer werden gedood.In de Grote Hongersnood van 1932-33, die ook bekend stond als de Holodomor, stierven zo'n 14,5 miljoen mensen van de honger, volgens "The Harvest of Sorrow": Sovjet Collectivisatie en Terreur Hongersnood."De schattingen van de sterfgevallen lopen sterk uiteen, maar er zijn ten minste miljoenen doden gevallen, vooral in Oekraïne en Kazachstan.In tegenstelling tot andere hongersnoden, waar droogte de hoofdoorzaak was, werd deze ramp beïnvloed door Stalin's beleid van industrialisatie in plaats van de productie van klein agrarisch voedsel, dat bijdroeg tot deze ramp.In 1936 lanceerde Stalin "The Great Purge" om enkele van zijn grootste tegenstanders en tegenstanders uit de Communistische Partij te verwijderen.Stalin's NKVD (geheime politie) arresteerde eerst honderdduizenden mensen. Velen van hen werden geëxecuteerd of naar de GULAG gestuurd.81 van de 103 leden van de Communistische Partij werden geëxecuteerd.Meer dan een derde van de Communistische Partij stierf uiteindelijk tijdens The Grand Purge, die ook de bevolking terroriseerde.Uiteindelijk werd Nikolaj Jezjov, het hoofd van de NKVD, niet eens gespaard, de executie vond plaats in 1940.De wreedheid van Stalin is niet gestopt met de burger- en vijanden van de Communistische Partij.Het reikte tot aan de soldaten die voor Stalin vochten.Hij vaardigde een van zijn meest beruchte en koelbloedige edicten uit in het begin van 1942, toen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Stalingrad trokken.Bekend als Order no. 227 waarin staat dat "paniekzaaiers en lafaards ter plaatse moeten worden geliquideerd".Tot het einde van zijn leven bleef Stalin de Sovjet-Unie leiden (hij stierf omdat alle artsen te bang waren om hem te behandelen).Tegenwoordig is Stalins plaats in de Russische geschiedenis verre van duidelijk, ondanks de moord op miljoenen van zijn eigen burgers.Hij was immers de winnaar van de laatste grote wereldoorlog die de geallieerden hielp om de nazi's te verslaan en hij bracht de Sovjet-Unie naar de status van supermacht.

1. Mao Zedong

Mao Zedong
Wikipedia - Public Domain

Mao Zedong overtrof zowel Hitler als Stalin als het gaat om het doden van zijn eigen volk.Tussen 1958 en 1962 veroorzaakte zijn Grote Sprong Voorwaarts (Great Leap Forward) beleid tot 45 miljoen doden, wat hem met gemak de grootste massamoordenaar maakt ter wereld in de geschiedenis.Hoeveel mensen werden gedood door Mao's beleid en vervolgingen? Is het erg moeilijk in te schatten? In de loop der jaren hebben veel mensen geprobeerd een juist getal te bepalen. Maar veel historici zijn het erover eens dat het geformuleerde aantal altijd onderschat werd. Naarmate er meer gegevens werden verzameld in de jaren tachtig en negentig werden experts betrokken bij onderzoek en schattingen, begonnen de cijfers steeds betrouwbaarder te worden. Het is echter nog steeds onnauwkeurig. Volgens de cijfers zijn ten minste 40 miljoen onschuldige Chinese burgers in het marxistische regime van Mao gestorven.Als we de Chinese burgeroorlogen, de Eerste Chinees-Japanse Oorlog meetellen, kan dit oplopen tot minstens 100 miljoen of meer.Mao's wreedheden werden (en worden nog steeds) overschaduwd door de wereldoorlogen en de koude oorlog.Na het verslaan van de Chinese nationalisten (die naar Taiwan vluchtten) kwam zijn socialistische partij (die door de USSR werd gesteund) in 1949 aan de macht.Mao Zedong, beter bekend als voorzitter Mao was de grondlegger van de Volksrepubliek China sinds de oprichting in 1949, tot hij in 1976 stierf.