Moedigste Gemeenschappen Ter Wereld

Top 10 Moedigste Gemeenschappen Ter Wereld

10. Afrikaanse krijgsstammen

Afrikaanse krijgsstammen
Voor verdediging en expansie steunden de oude Afrikaanse koninkrijken sterk op hun troepen en militairen. Door hun superieure leger werden vele grotere koninkrijken gevreesd door kleinere koninkrijken en konden zij hun suprematie generaties lang handhaven. Het Somalische volk is zonder twijfel de machtigste Afrikaanse groepering die ooit bestaan heeft. Zij bezetten het grootste grondgebied van Afrika, dat over vier landen verspreid ligt: Somalië, Ethiopië, Kenia, en Djibouti. Het zijn woeste veeboeren en bekwame handelaars met de rijkste maritieme cultuur en geschiedenis van Afrika. Het Nubische volk wordt erkend voor het stichten van het Kush Koninkrijk, de langst bestaande monarchie van Afrika. Van het Midden-Oosten tot Europa heeft het Kush Koninkrijk met succes alle buitenlandse indringers afgeweerd en het Egyptische Rijk veroverd en overheerst. Een ander niet gewaardeerd Mali-volk is beroemd om de opbouw van het machtigste rijk in West-Afrika, dat het kon koloniseren dankzij zijn enorme militaire capaciteit.

9. Israël

Israël
Tegenover enorme dagelijkse hindernissen erkennen de Israëliërs dat elke dag een zegen is en dat het leven dag voor dag geleefd moet worden. Zij hebben hun onafhankelijkheid en bestaansrecht bereikt tegen enorme hindernissen in, en zij hebben nooit een lange periode van rust en genot gekend waarin zij zich geen zorgen hoefden te maken om weer opnieuw voor hun leven te moeten vechten. De meerderheid van de Israëli's begrijpt waarom zij vechten. Voor sommigen is het een religieus en spiritueel begrip van de betekenis van Israëls land voor het bestaan en de ziel van het Joodse volk. Anderen worden gedreven door een hartstochtelijk engagement om ervoor te zorgen dat de Holocaust nooit meer gebeurt, door iedere Jood een veilig toevluchtsoord te bieden.

8. Japanners

Japanners
De samoerai (of bushi) waren de krijgers van het voormoderne Japan. De samoerai waren een erfelijke officierskaste en militaire aristocratie in het middeleeuwse en vroegmoderne Japan van de 12e eeuw tot 1876. Zij waren de werkelijk goed betaalde dienaren van de daimyo (de grote feodale grondbezitters). Zij genoten een hoge status en ongewone rechten, zoals het vermogen om twee zwaarden te hanteren. Zij beoefenden de bushido krijgsdeugden van onverschilligheid voor het lijden en onwankelbare trouw, en namen deel aan verscheidene plaatselijke gevechten. Tegen de binnenvallende Mongolen in de 13e eeuw bleken de samoerai bekwame strijders te zijn. Zij waren de rentmeesters en kamerheren van de daimyo landgoederen tijdens het kalme Edo-tijdperk (1603 tot 1868), en verwierven zo bestuurlijke deskundigheid en onderwijs.

7. Marathas

Marathas
De Marathas regeerden van de Arabische Zee tot de Golf van Bengalen. Het Maratha-rijk werd gesticht op de ruïnes van het Mughal-rijk. De Mughal-keizer was een vazal van de Maratha's geworden. Het Mughalrijk steunde op de Maratha's voor zijn verdediging. Er was eens, in het rijk van de Marathas, een onverschrokken jonge heerser die Shivaji heette. Hij werd erkend om zijn dapperheid en zijn succesvolle gevechtstechnieken. Deze jongeman groeide uit tot Chhatrapati Shivaji Maharaj, die in de geschiedenis herinnerd wordt als één van India's machtigste koningen en een doorn in het oog van het Mughalrijk. Onder de leiding van Shivaji Maharaj, die in opstand kwam tegen de Adil Shahi dynastie en in de 17e eeuw een staat uitbouwde met Raigad als hoofdstad, stegen de Marathas naar de voorgrond.

6. Vikingen

Vikingen
Vikingen worden vaak afgeschilderd als eendimensionale krijgers wier daden beperkt blijven tot plunderen en roven. Vikingen waren geduchte strijders. Zij leefden in een wreed tijdperk waarin de krijgerscultuur geïdealiseerd werd. Alle mannelijke Vikingen moesten een wapentraining volgen om hun nederzettingen tijdens rooftochten te beschermen. De Vikingen beschikten ook over een groot netwerk, waardoor zij juist konden toeslaan wanneer schatkamers en graanschuren klaar lagen om geroofd te worden - en met minimale tegenstand.

5. Mongolen

Mongolen
Hoe heeft een troepenmacht van 100.000 slecht gepantserde soldaten, uitgerust met pijl en boog, praktisch elk ander leger kunnen vernietigen? De vijanden van de Mongolen waren in de meeste gevallen met honderden of duizenden in aantal groter. Hoe kon het Mongoolse leger dan bij zulke tegenslagen blijven winnen? Dat het Mongoolse leger zo'n brutale voorsprong had op de tragere, zwaardere legers van die tijd, was te danken aan een combinatie van training, tactiek, discipline, intellect, en de voortdurende aanpassing van nieuwe tactieken. Mongolen leerden paardrijden en jagen zodra zij oud genoeg waren om een boog vast te grijpen. De Mongoolse wapens paarden en mensen waren robuust, snel, en duurzaam, met een lange levensduur.

4. Kozakken

Kozakken
De Kozakkenzijn een merk van Russische militaire strijders die nu nog bestaan, maar niet meer met dezelfde militaire kracht als vroeger. De term "Kozak" komt van het Turkse kazak, dat "vrije man" of "avonturier" betekent. Ze zijn ook beroemd om hun militaire dapperheid, vooral op het gebied van de rijkunst. In het jaar 1395 werd de uitdrukking voor het eerst gebruikt. De meest populaire Kozakken zijn de Oekraïense Zaporizhia Kozakken en de Russische Don-, Koeban- en Oeral-Kozakken. De Kozakken namen deel aan een opeenvolging van opstanden in de 17e en 18e eeuw om hun onafhankelijkheid te bewaren, waaronder de opstand van Pugachev in 1773-1775, die de inspiratiebron vormde voor het populaire "De Kapiteinsdochter" van Aleksandr Poesjkin. Zij speelden ook een belangrijke rol in de landuitbreiding van de Russische tsaren.

3. Koerden

Koerden
Koerden zijn een taal en etnische groep die leeft in het Taurusgebergte van Zuidoost-Anatolië, het Zagrosgebergte van West-Iran, delen van Noordoost-Syrië, Noord-Irak, en West-Armenië, en ook in andere nabijgelegen plaatsen. In de recente Koerdische geschiedenis hebben zich talrijke genociden en opstanden voorgedaan, en ook thans zijn er gewapende confrontaties in Turks, Iraans, Syrisch en Iraaks Koerdistan. Er bestaan Koerdische autonome gebieden in Irak en Syrië, en Koerdische bewegingen blijven aandringen op meer culturele rechten, autonomie, en onafhankelijkheid in geheel Koerdistan.

2. Gurkhas

Gurkhas
De legendarische Gurkhas hebben een overvloed aan werken voortgebracht, waarin hun karakter, kwaliteit en prestaties onder Brits bevel beschreven worden. De Gurkha's hebben in verschillende oorlogen gediend, waaronder de beide wereldoorlogen en de oorlog op de Falklandeilanden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de Gurkhas 20.000 man verloren en meer dan 2.000 medailles voor dapperheid ontvangen. De Gurkha's hebben iedereen om hen heen verbaasd (en ontzet), aangezien zij bekend staan als enkele van de meest bekwame en felle strijders ter wereld. De Gurkha's hebben in de afgelopen twee eeuwen een angstaanjagende reputatie opgebouwd, zoals blijkt uit hun motto: "het is beter te sterven dan een lafaard te zijn." De Gurkha strijders hebben enkele van de moedigste soldaten en verhalen uit de geschiedenis voortgebracht.

1. Sikhs

Sikhs
De Sikh-gemeenschap is de moedigste, en zij staan bekend om hun zelfrespect en hun humanitaire inspanningen, die een gunstige invloed hebben op de hele wereld. Dit is iets dat niet vergeten mag worden. Sikhs zijn altijd een gemeenschap geweest die voor het hoogste niveau van eer en dapperheid heeft gestaan. Geloof het of niet, de wereld zit vol met voorbeelden van deze Rab de bandey die boven hun stand gaan om het beste te zijn wat de mensheid te bieden heeft, en ons allen eraan herinneren dat vriendelijkheid, moed en empathie nog steeds springlevend zijn. Er zijn zoveel anekdotes die ons doen afvragen of zij wel een gouden hart hebben, zoals toen jonge Sikh-vrijwilligers de lange 24-uurs langar organiseerden voor de mensen die vastzaten tijdens de zware Jat-agitaties, of toen jonge Sikh-vrijwilligers een dag langar organiseerden voor de mensen die vastzaten tijdens de Jat-agitaties, Na de bruta; November terreuraanslagen kwam de echte harten Sikh gemeenschap van Parijs bijeen om de belegerde Parijzenaars te helpen, en Khalsa en ook toen sikhs een "Langar" oprichtten in IS gebied om vluchtelingen aan de Irak-Syrië grens te voeden.