Diersoorten Bedreigd door Klimaatverandering
Alan Wilson - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38456823 - CC BY-SA 3.0

Top 10 Diersoorten Bedreigd door Klimaatverandering

Onze planeet wordt warmer. De dreiging van klimaatverandering is reëel en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is de grootste veroorzaker. Tenzij we radicale veranderingen doorvoeren, zullen de temperaturen op aarde blijven stijgen en dit zal ernstige gevolgen hebben voor mens en dier. Hier is een lijst van 10 diersoorten die zullen uitsterven als gevolg van de klimaatverandering.

10. Columbia Spotted Frog

Columbia Spotted Frog
USFWS - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21147047 - CC BY 2.0

Amfibieën zoals kikkers zijn kwetsbaar voor uitdroging en hebben vochtige weersomstandigheden nodig om zich voort te planten. Ze lopen dus gevaar door de klimaatverandering. De afname van de watermassa's in Yellowstone National Park, bijvoorbeeld, zorgt voor een afname van de populatie van de Columbia Spotted Frog (Rana Luteiventris). Klimaatverandering veroorzaakt ook de snelle verspreiding van de dodelijke chytride schimmel (Batrachochytrium Dendrobatidis), die wereldwijd amfibieën in gevaar brengt.

9. Hertshoornkoraal

Hertshoornkoraal
Albert Kok - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2098168 - CC0

Hertshoornkoraal (Acropora Cevicornis) heeft sinds de jaren zeventig een afname van meer dan 80% van de bevolking gekend, voornamelijk als gevolg van de klimaatverandering. Het staat op de rode lijst van bedreigde dier- en plantensoorten van de IUCN. Hertshoornkoraal is bijzonder kwetsbaar voor bleking, waarbij toenemende watertemperaturen ertoe leiden dat koraal de symbiotische algen die voor de voeding zorgen, verdrijft. Koraalriffen behoren tot de meest biodiverse ecosystemen op aarde - naarmate de temperatuur van de oceanen blijft stijgen, lopen we ook het risico de talloze soorten te verliezen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van riffen, zoals de driebandanemoonvis en de karetschildpad.

8. Noord-Amerikaanse fluithaas

Noord-Amerikaanse fluithaas
sevenstar - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=935374 - CC0

De Noord-Amerikaanse fluithaas zijn naaste verwanten van konijnen en hazen, en zijn aangepast aan de koude bergomstandigheden en zijn zeer intolerant voor hoge temperaturen. De Noord-Amerikaanse fluithaas (Ochotona Princeps) heeft zich teruggetrokken om aan de stijgende temperaturen te ontsnappen en er wordt gevreesd dat de diersoort uiteindelijk nergens meer te gaan heeft. Op sommige plaatsen zijn de Noord-Amerikaanse fluithaas populaties al volledig verdwenen. Andere fluithazen soorten die inheems zijn in Oost-Europa en Azië worden geconfronteerd met hetzelfde trieste toekomstperspectief.

7. Adeliepinguïn

Adeliepinguïn
Andrew Shiva - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46714803 - CC BY-SA 4.0

De adeliepinguïn (Pygoscelis Adeliae), een gevestigde waarde op Antarctica, wordt geconfronteerd met moeilijke tijden als gevolg van de klimaatverandering. De vogels nemen af op het West-Antarctisch schiereiland, een van de snelst opwarmende gebieden op aarde. De nestplaatsen van de adeliepinguïn aan de kust worden steeds ongeschikter voor de overleving van kuikens en langdurige periodes van hogere temperaturen dan normaal in de oceaan hebben een negatieve invloed op het overlevingsvermogen van prooien zoals vissen en krill.

6. Lederschildpad

Lederschildpad
U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29814022 - CC0

De lederschildpad (Dermochelys Coriacea), met een gewicht van een halve ton, is een reus onder de reptielen. Zoals alle zeeschildpadden worden de lederschildpadden bedreigd door bijvangst, stroperij en vervuiling. Klimaatverandering is een extra, snel opkomende bedreiging voor zeeschildpadden wereldwijd. Stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden spoelen nesten weg en verminderen het broedgebied. Bij zeeschildpadden bepaalt de zandtemperatuur het geslacht van zich ontwikkelende jongen - warmere eieren veranderen in vrouwtjes, koelere eieren in mannetjes. Onder de opwarming van de aarde zullen de geslachtsverhoudingen tussen de schildpadden waarschijnlijk scheefgroeien, met als gevolg een afname van de populatie.

5. Koala

Koala
Diliff - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=361837 - CC BY-SA 3.0

De Koala (Phascolarctos Cinereus), het meest iconische pluizige buideldier van Australië, zal in de komende eeuw waarschijnlijk zeldzamer worden als gevolg van de opwarming van de aarde. Koala's hebben een zeer gespecialiseerd dieet dat alleen bestaat uit eucalyptusbladeren. Door het toenemende kooldioxidegehalte in de atmosfeer neemt de voedingswaarde van de bladeren af, wat leidt tot ondervoeding en verhongering van de Koala. Langere en frequentere droogteperiodes zullen het aantal bosbranden doen toenemen, die miljoenen bosdieren zoals Koala's doden. Koala's zullen ook in toenemende mate gedwongen worden om af te dalen van bomen op zoek naar water en nieuwe habitats tijdens droge omstandigheden, waardoor ze worden blootgesteld aan roofdieren en wegverkeer.

4. Kabeljauw

Kabeljauw
Hans-Petter Fjeld - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8399498 - CC BY-SA 2.5

Atlantische kabeljauw (Gadus Morhua), een populaire vissoort, is het slachtoffer geworden van tientallen jaren van desastreuze overbevissing. De toepassing van de vangstquota heeft weliswaar bijgedragen tot het herstel van de visbestanden, maar de recente snelle opwarming van de oceanen heeft de kuitschietende en overlevingskansen van de kabeljauw ernstig aangetast, waardoor de populaties weer zijn gekelderd. Aangenomen wordt dat warmere wateren de beschikbaarheid van zoöplankton, dat van cruciaal belang is voor de overleving en ontwikkeling van jonge vissen, verminderen. Bovendien is het mogelijk dat jonge vissen, om aan de hoge temperaturen te ontsnappen, zich in diep water zullen wagen, waar ze een groter risico op predatie lopen.

3. Monarchvlinder

Monarchvlinder
 Derek Ramsey - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2477662 - GFDL 1.2

De mooie monarchvlinders (Danaus Plexippus) staan bekend om hun indrukwekkende migraties door Noord-Amerika om de zuidelijke overwinteringsgebieden te bereiken. Zoals alle vlinders is de Monarch zeer gevoelig voor weer en klimaat. De toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden bedreigt de toekomst van deze charismatische soort. Bovendien eten monarchrupsen alleen maar melkkruid - naarmate het klimaat warmer wordt, wordt het verspreidingsgebied van de vlinder droger, met als gevolg het verlies van vitale voedselplanten.

2. Ringelrob

Ringelrob
Shawn Dahle - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9714603 - CC0

Ringelrobben (Pusa Hispida), de favoriete prooi van ijsberen, zijn sterk afhankelijk van het poolijs en komen bijna nooit aan land. De opwarming van de temperaturen in het voorjaar en het vroegtijdig breken van het zee-ijs zorgen ervoor dat zogende pups vroegtijdig van hun moeder worden gescheiden. Bovendien zal de opwarming van de oceaan de populaties zeehondenparasieten doen toenemen en de gedwongen migratie van zeehonden naar stabielere habitats met ijs zal de verspreiding van de ziekte vergemakkelijken.

1. IJsbeer

IJsbeer
Alan Wilson - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38456823 - CC BY-SA 3.0

De majestueuze ijsbeer (Ursus Maritimus), een vlaggenschip voor klimaatbewustzijn, staat voor een onzekere toekomst vanwege het slinkende zee-ijs in De Noordelijke IJszee. Langere, warmere zomers zorgen ervoor dat een groot deel van de Noordelijke IJszee gedurende langere tijd ijsvrij is, waardoor de toegang van de beren tot hun primaire prooi, de zeehonden, afneemt. Hierdoor zijn de beren gedwongen om meer tijd door te brengen met foerageren op het land, waar ze het risico lopen in conflict te komen met de mens.