Grootste Vissen Ter Wereld
Abe Khao Lak - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37306146 - CC BY-SA 4.0

Top 10 Grootste Vissen Ter Wereld

Je vraagt je misschien af wat de grootste vis ter wereld is en waar je die kunt vinden. We hebben alle vissoorten die tot de groep Chondrichthyes en de groep Osteichthyes behoren en op aarde leven in aanmerking genomen. Dat zijn meer dan 28.000 soorten. We hebben niet gekeken naar uitgestorven vissen, zoals de Placodermi groep, waar de Dunkleosteus en de Titanichthys meer dan 3.5 ton kunnen hebben gewogen. Op basis van deze criteria zijn hier de 10 grootste vissen ter wereld, die vandaag de dag nog leven.

10. Mobula alfredi

Mobula alfredi
Jaine FRA - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22010438 - CC BY 2.5

De Manta alfredi is de op één na grootste roggensoort en de tiende grootste vissoort die momenteel in de wereld leeft. De vis komt over het algemeen voor in de tropische en subtropische zeewateren, maar is afwezig in het oostelijk deel van de Stille Oceaan en het westelijk deel van de Atlantische Oceaan. De vis kan tot 1.4 ton wegen en een lengte bereiken tot 5.5 m. Hij consumeert hoofdzakelijk zoöplankton en is een filtervoeder. Hoewel hij zelden wordt gepredeerd wegens zijn aanzienlijke grootte en hoge snelheid, hebben menselijke activiteiten zoals overbevissing een negatieve invloed gehad op de populaties van deze soort. De rifmanta is dan ook een Kwetsbare soort op de Rode Lijst van de IUCN.

9. Beloega

Beloega
premier.gov.ru - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18774072 - CC BY 4.0

De witte dolfijn (Delphinapterus leucas), ook wel beloega of witte walvis genoemd, is een ernstig bedreigde diersoort, behoort tot de familie van de steuren. Het leefgebied van de vis is beperkt tot de Zwarte Zee, de Kaspische Zee en de Adriatische Zee. De mens heeft deze soort zwaar geëxploiteerd voor de beloegakaviaar, een hooggeprijsde delicatesse. De niet-gereglementeerde visserij op deze soort en de stroperij hebben de populaties van deze vis sterk doen slinken, zodat het dringend noodzakelijk is de soort tegen commerciële exploitatie te beschermen. De vis is ook een laatrijpe soort met een lange levensduur. Hij migreert stroomopwaarts in rivieren om eieren te leggen. Andere vissen en zelden watervogels vormen zijn prooibasis. Het grootst bekende exemplaar van de beloega steur is 1.571 kg zwaar en 3.5 m lang.

8. Mola tecta

Mola tecta
Explorasub - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62439597 - CC BY-SA 4.0

De Mola tecta is pas onlangs ontdekt en er is dus weinig bekend over zijn gedrag. Hij wordt echter gerangschikt als een van de grootste vissoorten die wij kennen. De vis komt voor in de oceaanwateren van het zuidelijk halfrond waar hij jaagt op Salpidae.

7. Masturus lanceolatus

Masturus lanceolatus
Hectonichus - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22016373 - CC BY-SA 3.0

Masturus lanceolatus. Gemonteerd specimen in het Museu Nacional de Historia Natural de Lisboa Masturus lanceolatus is een straalvinnige vissensoort uit de familie van maanvissen (Molidae) die leeft in de tropische en gematigde mariene wateren van de wereld. Omdat de soort ongrijpbaar van aard is, wordt hij zelden waargenomen en dus weinig begrepen. De vis kan een lengte bereiken van ongeveer 1 m en kan tot 2 ton wegen. De Masturus lanceolatus voedt zich met een grote verscheidenheid van soorten, waaronder ringwormen, sponzen, vissen, enz. De staat van instandhouding van de soort moet nog worden geëvalueerd.

6. Maanvis

Maanvis
Per-Ola Norman - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7390965 - CC0

De maanvis of klompvis (Mola mola) is de zwaarst bekende beenvis. Volwassen exemplaren van deze soort wegen ongeveer 2.3 ton en kunnen een maximale lengte bereiken van 10.8 m. Door hun unieke vorm kunnen de vissen een hoogte bereiken die gelijk is aan hun lengte. Deze vissen leven in de tropische en gematigde oceanen van de wereld. Ze voeden zich met enorme hoeveelheden zeekwallen. Hoewel ze weinig natuurlijke roofdieren hebben, worden ze ernstig bedreigd door menselijke activiteiten zoals visserij. Daarom heeft de IUCN de soort als kwetsbaar bestempeld.

5. Reuzenmanta

Reuzenmanta
Stevelaycock21 - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71093894 - CC BY-SA 4.0

De reuzenmanta (Mobula birostris) is een roggensoort die geldt als de op vier na grootste vissoort ter wereld. Het is dan ook de grootste roggensoort en kan wel 7 m groot worden en ongeveer 3 ton wegen. Deze roggen leven in de tropische en subtropische oceanen. De manta voedt zich hoofdzakelijk met plankton en zwemt alleen of in groepen met andere leden van dezelfde soort of andere zeedieren. Hoewel de manta weinig roofdieren in het water heeft, is de mens verantwoordelijk voor een sterke afname van hun populatie als gevolg van onverantwoorde visserijpraktijken.

4. Tijgerhaai

Tijgerhaai
Albert kok - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8969258 - CC BY-SA 3.0

De tijgerhaai (Galeocerdo cuvier) is een grote haaiensoort die zijn naam dankt aan zijn gestreepte rug en flanken en de op drie na grootste vissoort die vandaag de dag leeft. Hij kan een lengte bereiken van meer dan 1 m en ongeveer 3 ton wegen. De populaties van deze soort zijn wijd verspreid in de tropische en gematigde oceanen, met grotere populaties rond de eilanden in de centrale Stille Oceaan. Jongere haaien vertonen zwarte tijgerachtige strepen op het lichaam die verdwijnen naarmate ze ouder worden. Aan deze strepen dankt de soort zijn naam. De haai heeft de breedste prooibasis van alle haaien en voedt zich met een scala aan waterdieren, zeevogels en zelfs afval. Helaas wordt de tijgerhaai ook bedreigd door menselijke activiteiten, waardoor hij op de Rode Lijst van de IUCN staat als een bijna bedreigde soort. De tijgerhaai is, na de witte haai, verantwoordelijk voor het op één na hoogste aantal aanvallen op mensen.

3. Witte Haai

Witte Haai
Terry Goss - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1561215 - CC BY 2.5

De witte haai (Carcharodon carcharias), ook wel omschreven als mensenhaai, is de grootste roofvis ter wereld en de enige nog levende soort uit het geslacht Carcharodon. De Witte Haai komt voor in de kustwateren van alle oceanen waar de watertemperatuur varieert tussen 12 en 24 °C. Sommige exemplaren van deze soort zijn 6 m lang en wegen ongeveer 3.3 ton. Over het algemeen zijn de individuen echter ongeveer 1 m lang. De witte haai kan meer dan 70 jaar oud worden. De meeste aanvallen van haaien op mensen worden in verband gebracht met deze haaiensoort, omdat hij leeft in kustgebieden waar mensen vaker met hem in aanraking komen. Mensen zijn echter niet de favoriete prooi van deze soort, maar toch komen niet-uitgelokte aanvallen door de witte haai vrij vaak voor. Deze vissen voeden zich met een verscheidenheid van prooisoorten, waaronder zeevogels. De witte haai is het toppredator in zijn ecosysteem, maar soms doden orka's deze haaien. De witte haai is ook een kwetsbare soort die aan dezelfde bedreigingen blootstaat als de hierboven genoemde soorten.

2. Reuzenhaai

Reuzenhaai
Greg Skomal - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11891406 - CC0

De reuzenhaai (Cetorhinus maximus) kan een lengte bereiken van ongeveer 6 tot 8 m en weegt bijna 19 ton, waardoor de soort de op één na grootste nog bestaande vissoort ter wereld is. Deze migrerende haaiensoort komt voor in de gematigde oceanen van de wereld. Net als de walvishaai voedt hij zich uitsluitend met plantaardig voedsel. Deze filterhaai voedt zich aan het wateroppervlak, alsof hij zich koestert in de zon, vandaar zijn naam. De reuzenhaai is door de IUCN als kwetsbare soort aangemerkt. Jaren van zware commerciële exploitatie voor voedsel, haaienleverolie, haaienvinnen en ook bedreigingen door visserij, verlies van bijvangst en meer hebben de populatie van de soort doen afnemen.

1. Walvishaai

Walvishaai
Abe Khao Lak - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37306146 - CC BY-SA 4.0

De walvishaai (Rhincodon typus), die tot 13 m lang kan worden en tot 21.5 ton kan wegen, is de grootste vissoort die vandaag de dag leeft. Het is ook de grootste nog levende gewervelde gewervelde niet-zoogdieren op onze planeet. De walvishaai komt voor in de open wateren van de warme tropische oceanen. Deze vissen kunnen tot 70 jaar oud worden. Ondanks hun enorme afmetingen vormen de vissen zelden een bedreiging voor de mens. Ze voeden zich hoofdzakelijk met plankton. De soort is door de IUCN als bedreigde diersoort aangemerkt. Verlies van bijvangst, schipbreuken, lage vermenigvuldigingsgraad zijn slechts enkele van de factoren die het voortbestaan van de soort in de toekomst bedreigen.