Top 10 Slimste Dieren

Top 10 Lijstjes Dieren

De mens heeft de neiging zich al te zeker te voelen in zijn positie aan de top van de voedselketen. Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat wij de intelligentste dieren van de planeet zijn, zonder er ooit bij stil te staan wat ons nu eigenlijk onderscheidt. Is het de duurzaamheid van voorwerpen, het vermogen om te plannen, het gebruik van gereedschap, of het feit dat we complexe sociale relaties opbouwen? Andere diersoorten bezitten sommige van die eigenschappen, en sommige vertonen ze allemaal. Ontdek hier de 10 slimste dieren ter wereld.

10. Rat

Rat
Bron: Ademortuus

Het is geen toeval dat wetenschappers al jaren ratten gebruiken als proefdieren. Hoewel hun hersenen klein en relatief onontwikkeld zijn, lijkt hun geest toch sterk op die van de mens, en ook de structuur van de hersenen is vergelijkbaar. Ze zijn in staat doolhoven uit te pluizen, routes te onthouden en complexe taken in meerdere stappen uit te voeren.

 

Ratten zijn ook sociale dieren. Wanneer ze alleen gelaten worden, beginnen ze tekenen van depressie en eenzaamheid te vertonen. Deze psychologische en sociale verschillen zijn de reden waarom ratten een van de intelligentste dieren zijn.

9. Duif

Duif
Bron: George Hodan

Ironisch genoeg komen duiven op de tweede plaats in onze lijst en in de volksmond dragen zij de bijnaam "vliegende ratten". De redenen voor hun plaatsing op de lijst zijn echter heel anders. Duiven hebben bewezen dat ze hun eigen spiegelbeeld kunnen herkennen, wat getuigt van een complex gevoel van zelfbewustzijn. Zij hebben het vermogen om specifieke mensen en plaatsen te herkennen over een periode van maanden en zelfs jaren. Dat geheugen is precies de reden waarom duiven eeuwenlang hebben gediend om boodschappen over grote afstanden te vervoeren. Duiven kunnen alle letters van het alfabet herkennen, en ze kunnen zelfs het verschil tussen twee mensen op foto's herkennen.

8. Kraai

Kraai
Bron: pixabay

Kraaien zijn een andere zeer intelligente diersoort die ook als boodschappers hebben gewerkt, net als de duif. Zij zijn in staat om ingewikkelde groepstactieken toe te passen wanneer zij in gevecht zijn met andere dieren, zoals flankmanoeuvres. Kraaien kunnen ook leren spreken, en ze hebben een indrukwekkend geheugen. Onderzoekers hebben vastgesteld dat kraaien hun trekpatroon wijzigen om gevaarlijke gebieden te vermijden. Kraaien zijn zelfs betrapt op het onthouden van vuilnisroutes en -schema's om effectiever een snelle hap uit de vrachtwagens te kunnen stelen!

 

Kraaien hebben het grootste brein van alle vogelsoorten, en ze hebben laten zien dat ze menselijke gezichten kunnen herkennen. Zij zijn ook in staat gereedschap te gebruiken ondanks hun duidelijk gebrek aan handen en armen; de Nieuw-Caledonische kraai (Corvus moneduloides) maakt zelfs een mes om gemakkelijker bladeren en gras van elkaar te kunnen scheiden. Deze zelfde soort gebruikt ook een haak en lijn om bij moeilijk bereikbare voedselbronnen te komen.

7. Varken

Varken
Bron: Nick Saltmarsh

Varkens halen het net niet van honden in onze lijst van de 10 slimste dieren. Terwijl honden een intelligentie hebben die vergelijkbaar is met die van een kleuter, werken varkens op een veel hoger IQ-niveau. Ze kunnen al nadenken als ze pas zes weken oud zijn; iets waar mensenkinderen maanden over doen om dat te begrijpen.

 

Varkens hebben ook ongeveer 20 verschillende geluiden die zij gebruiken om te communiceren, en moedervarkens zingen voor hun kinderen tijdens het voeden. Varkens reageren op emoties en tonen zelfs empathie wanneer dat gepast is, wat een uiterst zeldzame eigenschap is in het dierenrijk.

6. Octopus

Octopus
Bron: pixabay

De octopus is het enige ongewervelde dier dat op onze lijst van intelligentste dieren ter wereld staat. Als enige lid van zijn klasse vraag je je misschien af hoe slim een octopus eigenlijk is. Bij octopussen in gevangenschap is waargenomen dat ze in verschillende stappen plannen om uit gevangenschap te ontsnappen, en anderen zijn in staat om zelfs buiten hun tank voorwerpen te beschadigen door er opzettelijk herhaaldelijk water op te spatten. Ze gooien zelfs stenen naar glas en zijn in staat geweest om potten met schroefdeksels te openen.

 

Deze koppotigen zijn bedrieglijk slim! In het wild vermommen ze zich als rotsen om rond te sluipen. Terwijl ze rotsen nabootsen, bewegen octopussen heel langzaam voorbij, even snel als het water, om de illusie te wekken dat ze stilstaan. Zo kunnen ze zich onopgemerkt verplaatsen in het bijzijn van roofdieren.

 

Octopussen kunnen ook doolhoven en probleemoplossende experimenten uitdokteren, waarbij ze gebruik maken van zowel het lange- als het kortetermijngeheugen. In hun habitat helpt dit hen de weg terug te vinden naar hun holen, zelfs na lange reizen.

5. Grijze roodstaartpapegaai

Grijze roodstaartpapegaai
Bron: L.Miguel Bugallo Sánchez

De grijze roodstaartpapegaai neemt de hoogste vogelpositie in op deze lijst van meest intelligente dieren. Deze papegaai, die naar schatting even slim is als een mens van vijf jaar oud, leert niet alleen menselijke spraak, maar kan ook een indrukwekkend grote woordenschat aan (tot honderden woorden). Bovendien begrijpen Grijze roodstaartpapegaaien ruimtelijk redeneren, herkennen en identificeren ze vormen en kleuren, en kunnen ze zelfs de relatie leren tussen groter en kleiner, verschillend en gelijk, en over en onder.

 

De grijze roodstaartpapegaai is een populair huisdier en komt in gedomesticeerde vorm over de hele wereld voor, maar hij komt oorspronkelijk uit de regenwouden van Centraal-Afrika.

4. Olifant

Olifant
Bron: guido da rozze

Olifanten worden vaak genoemd vanwege hun lange geheugen, maar ze zijn ook een van de slimste dieren. Deze dieren hebben een ingewikkelde sociale structuur en men heeft gezien hoe ze deelnamen aan begrafenisrituelen voor overleden familieleden en hoe ze rouwden om hun verlies. Olifanten gebruiken ook werktuigen en medicijnen; ze eten de bladeren van bepaalde planten om ziektes te genezen en zelfs om weeën op te wekken!

 

Zij zijn ook een van de zeer weinige dieren die altruïstische daden verrichten. De meeste dieren zijn niet in staat om het abstracte denken te verwerken dat voor zulke daden nodig is. Olifanten zullen zichzelf opofferen als ze denken dat de rest van de kudde of hun kinderen daardoor in veiligheid kunnen komen.

3. Chimpansee

Chimpansee
Bron: pixabay

Onze naaste genetische verwant komt op de derde plaats op deze lijst van de slimste dieren. Chimpansees delen 98% van hun DNA met de mens, en komen oorspronkelijk uit Afrika ten zuiden van de Sahara. Zij zijn deskundige gebruikers van gereedschap, en men heeft chimpansees gezien die gereedschap improviseren uit beschikbare voorwerpen om te maken wat zij nodig hebben. Deze mensapen gebruiken ook psychologische technieken; binnen hun eigen familie manipuleren zij anderen om bepaalde taken te volbrengen.

 

Een uniek feit over chimpansees is dat wetenschappers ontdekten dat volwassen leden van een familie-eenheid hun jongen gebarentaal leerden. Het meest interessante aan die ontdekking is dat er geen menselijke interactie of aansporing was; de chimpansees namen het op zich om de kinderen gebarentaal te leren, en zij gebruikten die om te communiceren tussen de groep.

2. Tuimelaar

Tuimelaar
Bron: pixabay

Veel mensen denken dat de tuimelaar het slimste dier is, maar hij staat op nummer twee in deze lijst. Hoe slim is een dolfijn? Eerlijk gezegd hangt dat ervan af; er zijn meer dan acht soorten dolfijnen, maar alleen de tuimelaar heeft het hier gehaald. Zij hebben de grootste hersengrootte van al hun verwanten, en zij zijn de enige dolfijn zonder vergroeide halswervels, waardoor zij die mensachtige knikkende bewegingen met hun hoofd kunnen maken.

 

Behalve dat ze gemakkelijk te trainen zijn, zijn dolfijnen in staat zichzelf in spiegels te herkennen, onbekende merktekens op hun lichaam in een spiegelbeeld op te merken, beelden op televisie te herkennen, en ze hebben een indrukwekkend geheugen. Dolfijnen hebben zich de roep van een partner herinnerd na een scheiding van meer dan 20 jaar. De twee meest indrukwekkende redenen voor de hoge plaats van de tuimelaardolfijn op deze lijst zijn werkelijk verbluffend. Ze hebben een taal die specifiek is voor hun soort en ze schakelen over op een gemeenschappelijke taal om te communiceren wanneer ze andere soorten dolfijnen tegenkomen, en ze zijn zelfs getuige geweest van samenwerking met andere soorten zoals mensen en valse orka's om effectiever te jagen!

1. Orang-oetan

Orang-oetan
Bron: pixabay

Orang-oetans staan hier op de eerste plaats om een zeer interessante reden. Net als chimpansees is de orang-oetang in staat gereedschap te gebruiken, gebarentaal te leren en complexe sociale structuren met rituelen te hebben. Wat hen echt onderscheidt, is het cognitieve vermogen om het waarom, of de redenering achter een bepaalde actie, te begrijpen. In gevangenschap heeft een orang-oetan geleerd hoe hij gereedschap moet gebruiken en hoe hij een eenvoudig bouwwerk moet maken. Toen onderzoekers hem in het wild vrijlieten, zagen ze hoe diezelfde orang-oetan gereedschap improviseerde met wat hij kon vinden en vervolgens een soortgelijk bouwwerk bouwde om te schuilen voor de regen.

 

Het is geen verrassing dat de orang-oetan zo slim is, aangezien hij meer dan 97% van zijn DNA met de mens deelt. Hun gereedschapgebruik is van de hoogste orde in vergelijking met andere diersoorten. Ze kunnen worden opgeleid om een hamer en spijkers te gebruiken, en orang-oetans hebben zelfs geleerd om een slang te gebruiken om vloeistoffen over te hevelen. Ze komen oorspronkelijk uit Indonesië, maar worden helaas ernstig bedreigd door het verlies van hun habitat.