Top 10 Landen Met De Kleinste Mensen

Top 10 Landen Met De Kleinste Mensen

Top 10 Lijstjes Landen

Onder de kortste gemiddelde lengte verstaan wij de gemiddelde lengte van de volwassen bevolking van een land, met inbegrip van beide geslachten, en afkomstig van grootschalige studies en onderzoeken die representatief zijn voor de nationale bevolking als geheel. In deze landen is het gebruikelijk om een volwassen lengte te zien die korter is dan de standaard volwassen lengte ten opzichte van de wereldwijde normen. Korte gestalte heeft geen precieze norm gekregen, maar in ontwikkelde landen worden een man korter dan 162,56 cm en een vrouw korter dan 149,86 cm, als 'kort' beschouwd. Echter, in sommige Europese landen, waar lang zijn de norm is, worden mannen korter dan 170,18 cm, en vrouwen korter dan 157,48 cm, beschouwd als kort in hoogte. Onder de gemiddelde lengte bij kinderen en jonge volwassenen hebben hun oorzaken meestal te maken met ondervoeding. Bij volwassenen kunnen oorzaken vaak in verband worden gebracht met medische aandoeningen. Hoewel kortheid in hoogte ook zou kunnen worden gekoppeld aan de genen van een persoon of menselijk groeihormoondeficiëntie, spelen culturele en omgevingsfactoren ook een belangrijke rol in de groei van een bepaald kind in de volwassenheid.

10. Nigeria - 161,925 cm

Nigeria doet ook zijn best om de gemiddelde hoogte van de bevolking van 161,925 cm, te verbeteren wanneer beide geslachten worden meegeteld. Het Sahelgebied wordt het zwaarst getroffen door ondervoeding, die verantwoordelijk is voor de groei van Nigeriaanse kinderen. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 1,1 miljoen kinderen ondervoed zijn in het land, waarvan een groot deel wordt gekenmerkt door een dorre omgeving. De UNICEF blijft de situatie in Nigeria volgen, maar sektarisch geweld, vooral langs de noordelijke grenzen, heeft hun inspanningen aangetast. Ook milieufactoren als een gebrek aan schoon water en onhygiënische omstandigheden helpen niet. Studies tonen aan dat mensen die naar een veilige en schone plek worden gebracht en hetzelfde voedselrijke dieet krijgen als hun mede-inboorlingen, uiteindelijk de fysieke gezondheid en groei van de inboorlingen bereiken. Dat is een bewijs van het belang van hygiëne en sanitaire voorzieningen voor een goede gezondheid en groei als alles gelijk is.

9. Irak - 160,655 cm

Irak heeft geworsteld met het verbeteren van de gemiddelde hoogte van zijn bevolking van 160,655 cm wanneer beide geslachten worden meegerekend. Een Noors onderzoek toonde aan dat sinds het uitbreken van de oorlog met de VS in 2003 de ondervoeding is toegenomen tot een hoge 7%, vergelijkbaar met veel Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Wat ooit een bloeiende natie was, is gereduceerd tot een derdewereldland, met 400.000 kinderen die ondervoed zijn en dus steeds kwetsbaarder zijn voor ziekten. Ongeveer 6,5 miljoen Irakezen zijn vandaag de dag op voedselrantsoenen, en veel van deze rantsoenen worden op hun beurt geruild voor evenzoveel broodnodige medicijnen. Door de voortdurende burgeroorlog en de binnenlandse conflicten zijn de culturele normen bijna volledig veronachtzaamd, en dat geldt ook voor de normale omgeving die verwantschap en familiebanden bevordert. Kinderen wegen nu 11 pond onder de normen, waarbij veel kinderen door onhygiënische leefomstandigheden in bed liggen met allerlei darmkwaaltjes.

8. Maleisië - 159,385 cm

Maleisië heeft gezien het verband tussen ondervoeding en de gemiddelde hoogte van de bevolking, die momenteel staat op 159,385 cm bij het opnemen van beide geslachten. Statistieken tonen aan dat 12,5% van de kinderen in Maleisië ondergewicht hebben, terwijl 400.000 kinderen in de lengte zijn gestunteld. Deze cijfers zijn deels verantwoordelijk voor de gestagneerde gemiddelde lengte van de Maleisische bevolking in de volwassenheid. Milieufactoren, zoals slechte sanitaire voorzieningen, ziekten, gebrek aan schoon water, goede huisvesting en voedseltekorten, dragen allemaal bij aan het probleem. De vele gezinnen die ver onder de armoedegrens leven worden het hardst getroffen.

7. Vietnam - 158,75 cm

Vietnam heeft nu al tientallen jaren moeite om de gemiddelde hoogte van de bevolking van 158,75 cm, te verbeteren wanneer beide geslachten worden meegeteld. Hoewel het land in dat opzicht vooruitgang heeft geboekt, is ondervoeding nog steeds ongebreideld. Demografie is een van de factoren die het probleem moeilijk uit te roeien maakt, vooral in geïsoleerde berggemeenschappen. ChildFund in Vietnam heeft kleine, maar belangrijke stappen gezet om te helpen door de kinderen van deze gemeenschappen melk te geven. De interne strijd heeft zeker ook zijn tol geëist van de gezondheid van de bevolking.

6. India - 158,115 cm

India heeft stappen ondernomen om kwesties aan te pakken die de lage gemiddelde hoogte van zijn bevolking kunnen verbeteren, die slechts 158,115 cm is wanneer beide geslachten worden meegeteld. In India zijn culturele en milieukwesties vaak van invloed op de gezondheid van de kinderen en deze kunnen op hun beurt leiden tot ondervoedingsproblemen. De National Family Health studie toonde aan dat 43,5% van de Indiase kinderen ondergewicht hebben, terwijl 47,9% van de kinderen een stunt heeft. Ondanks de cijfers overleven veel kinderen in het land dankzij betere gezondheidssystemen dan in veel andere ontwikkelingslanden. Ondervoede moeders worden ook vaak gezien als de mensen die deze aandoeningen doorgeven aan hun kinderen met een predispositie.

5. Peru - 157,48 cm

Peru ziet ook korte gestalten in Zuid-Amerika, met zijn volwassen bevolking die 157,48 cm in gemiddelde hoogte bereikt wanneer beide geslachten worden opgenomen. In Peru komen ondervoede kinderen meestal uit de jungle en hooglandgemeenschappen. Hongersnood, ziekte en culturele problemen dragen bij aan het probleem. Armoede, voedselonzekerheid en een lage landbouwproductiviteit zijn ook van invloed op de ondervoeding in Peru. De resultaten hiervan leiden vaak tot groeivertraging, negatieve onderwijsprestaties en een lage arbeidsproductiviteit. Gezondheidsdiensten en schoolvoedingsprogramma's zijn voor velen niet toegankelijk, als gevolg van armoede en demografie.

4. Sri Lanka - 156,21 cm

Sri Lanka heeft een volwassen bevolking met een gemiddelde lengte van 156,21 cm wanneer beide geslachten worden meegeteld. De lengte van een volwassene wordt meestal bepaald door goede voeding in de kindertijd, en een recent voedingsonderzoek heeft aangetoond dat de voedingswaarde van kinderen niet veel ten goede is veranderd in de afgelopen 10 jaar. Andere factoren, zoals kinderziektes, dragen ook bij aan het probleem. Culturele en omgevingsfactoren kunnen ook een oorzaak zijn van ondervoeding, zoals slechte voeding als gevolg van traditionele voedselbronnen en een keuken die niet over de juiste voedingsstoffen beschikt. Zwaarlijvigheid kan ook het gevolg zijn van verkeerde voedingskeuzes, terwijl er ondanks de overtollige calorieën niet genoeg voedingsstoffen worden geleverd. De kinderen van de rijken in het land hebben ook een ondervoeding van 11,9%, en de moeders zelf zijn vaak de beslissende factor als het gaat om de voedingsbehoeften van een kind.

3. Filippijnen - 156,21 cm

De Filippijnen heeft ernstige ondervoedingsproblemen die van invloed zijn geweest op de volwassen lengte van de algemene bevolking, die momenteel gemiddeld slechts 156,21 cm bij het opnemen van beide geslachten. Het ministerie van Onderwijs heeft onlangs cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat 1,8 miljoen Filippijnse kinderen ondervoed zijn, en dit kan leiden tot afwijkingen zoals stunting en schooluitval. Studies tonen aan dat het probleem vooral voorkomt in het geval van vroeggeboortezwangerschappen, waarbij de moeder niet volledig fysiek is toegerust voor de bevalling en de kinderopvang. Het resultaat is dat de kans op herhaling van deze situatie in de volgende generatie groot is. Hoewel er voedingsprogramma's zijn gestart, zijn de middelen niet toereikend.

2. Indonesië - 151,765 cm

De bevolking van Indonesië omvat enkele van de kortste mensen van Azië, die staat op een gemiddelde hoogte van 151,765 cm bij het opnemen van beide geslachten. Deze trend is generatieoverschrijdend geworden, aangezien veel kinderen in Indonesië nog steeds ondervoed zijn. Stunting wordt gezien in veel ontwikkelingslanden en wordt weerspiegeld in de 'normale' hoogten van hun respectieve mensen, maar onderzoek toont aan dat de groei van kinderen voor een groot deel samenhangt met goede voeding. De onderwijsprestaties en het succes van een carrière hangen ook af van goede voeding en dat leidt op zijn beurt weer tot economische groei in een land. De UNICEF steunt momenteel een voedselprogramma in Indonesië dat de kwestie zou aanpakken.

1. Bolivia - 151,13 cm

Bolivia heeft enkele van de kortste mensen ter wereld, met een gemiddelde bevolkingshoogte van 151,13 cm, wanneer beide geslachten worden meegeteld. Het land is een van de armste in Zuid-Amerika, en een op de drie kinderen onder de vijf jaar wordt getroffen door chronische ondervoeding, wat vaak leidt tot ondergemiddelde hoogtes. Genetica en hormonale factoren worden ook gezien als boosdoeners, waarbij Boliviaanse meisjes meer worden getroffen dan jongens. Statistieken over geboortes van het stadhuis van La Paz, Bolivia toonden aan dat 42% van de baby's bij hun geboorte ook een korte lichaamslengte hadden. Canada, België en Frankrijk hebben een voedselprogramma opgezet om de ondervoeding in Bolivia te helpen verlichten.