Complottheorieën
Michael Knoll - Pixabay

Top 10 Complottheorieën

Iedereen houdt van een goede samenzweringstheorie en veel mensen vinden het leuk om nieuwe complottheorieën tegen te komen op het internet. Je kunt ongelooflijk veel tijd besteden aan het lezen van complottheorieën en je afvragen of er enige waarheid in de theorieën zit. Hoewel het onmogelijk is om alle complottheorieën op te sommen in een top 10 lijst, hebben we de meest wijdverspreide complotten die op het internet staan samengebundeld in deze top 10. Mocht het zijn dat we een van je favoriete complottheorieën zijn vergeten opsommen in deze lijst, of dat je bewijs hebt dat een van deze theorieën niet alleen theorie is maar ook een feit, laat het ons dan gerust weten, en niet getreurd er volgen nog lijstjes met complottheorieën. Dit zijn volgens ons op het internet de top 10 complottheorieën.

10. Het Philadelphia Experiment

Het Philadelphia Experiment
Wikipedia - Public Domain

Het Philadelphia Experiment was een vermeend marine-experiment op de Philadelphia Naval Shipyard in Philadelphia, Pennsylvania, ergens rond de datum van 28 oktober 1943, waarbij de Amerikaanse destroyer escort USS Eldridge voor korte tijd onzichtbaar moest worden gemaakt voor menselijke waarnemers. Het wordt ook wel Project Regenboog genoemd. Het verhaal wordt algemeen beschouwd als een hoax. De U.S. Navy heeft verklaard dat het experiment nooit heeft plaatsgevonden, en bovendien zijn de details van het verhaal in tegenspraak met de verklaarde feiten over de Eldridge. Desalniettemin heeft het in veel kringen van de samenzweringstheorieën een significant rimpeleffect veroorzaakt, en elementen van het Philadelphia Experiment komen in veel andere samenzweringstheorieën van de overheid voor. Volgens sommige verslagen werd het experiment uitgevoerd door een Dr. Franklin Reno (of Rinehart) als een militaire toepassing van een Veldentheorie van alles (Unified field theory). De theorie stelt in het kort de onderlinge samenhang van de krachten die elektromagnetische straling en zwaartekracht omvatten. Door een speciale toepassing van de theorie werd het mogelijk geacht om met gespecialiseerde apparatuur en voldoende energie het licht rond een object zo te buigen dat het in wezen onzichtbaar is voor waarnemers. De marine vond deze toepassing van de theorie van duidelijk militaire waarde (vooral omdat de Verenigde Staten in die tijd betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog) en keurde het experiment goed en sponsorde het ook. Een marine destroyer escort, de USS Eldridge, werd op de marinewerven in Philadelphia uitgerust met de benodigde apparatuur.

9. Drie Geheimen Van Fátima

Drie Geheimen Van Fátima
Wikimedia - CC BY-SA 4.0

De Drie Geheimen van Fatima zouden drie profetieën zijn die door een verschijning van de Heilige Maagd Maria aan drie jonge Portugese herders, Lucia Santos en haar neven Jacinta en Francisco Marto werden gegeven. Van mei tot oktober 1917 beweerden de drie kinderen getuige te zijn geweest van deze Mariaverschijning, die vandaag de dag in de volksmond wordt beschreven als Onze-Lieve-Vrouw van Fátima. Op 13 juli zou de Maagd Maria de drie geheimen - in de vorm van profetieën - aan de jonge zieners hebben toevertrouwd. Twee van de geheimen werden in 1941 onthuld in een document dat door Lucia was geschreven om te helpen bij de heiligverklaring van haar neven, terwijl de derde geheim moest blijven, hoewel de bisschop van Leiria Lucia beval om het op schrift te stellen en aan de paus voor te leggen. Een katholieke priester die blijkbaar de originele tekst van het "derde geheim" van Fatima heeft gezien, betwist de officiële interpretatie van het geheim dat door het Vaticaan werd vrijgegeven. Bovendien heeft hij sleutelpersonen in het Vaticaan naar de tekst gevraagd en heeft hij geen antwoord gekregen. De opmerkingen van de priester zijn weliswaar wat radicaal, maar niet zonder verdienste, want hij heeft het geheim met eigen ogen gezien. Bovendien zijn de eerste 2 geheimen vrij duidelijk en helder, waardoor sommigen zich afvragen waarom de derde door een team van experts moet worden onderzocht vanwege de complexiteit ervan.

8. Pearl Harbor Mocht Gebeuren

 Pearl Harbor
The U.S. National Archives - Public Domain

Deze theorie stelt dat president Roosevelt (Franklin Delano Roosevelt) de aanval heeft uitgelokt, er op voorhand van op de hoogte was en zijn falen om de Hawaïaanse commandanten te waarschuwen heeft verdoezeld. Roosevelt had de aanval nodig om Hitler de oorlog te laten verklaren, omdat het publiek en het Congres er in Europa enorm op tegen waren om de oorlog in te gaan. Het was zijn achterdeur naar de oorlog. Theoretici geloven dat de VS door de regeringen van Groot-Brittannië, Nederland, Australië, Peru, Korea en de Sovjet-Unie gewaarschuwd was dat er een verrassingsaanval op Pearl Harbor op komst was. Alle belangrijke Japanse codes werden gebroken. Roosevelt en Marshall en anderen wisten dat de aanval eraan zat te komen, lieten het toe en verborgen hun kennis.

7. Apollo Maanlanding Hoax

Apollo Maanlanding
WikiImages - Pixabay

De beschuldigingen van de Apollo maanlanding zijn dat sommige of alle elementen van de Apollo maanlandingen zijn vervalst door de NASA en mogelijk door leden van andere betrokken organisaties. Sommige groepen en individuen hebben geavanceerde alternatieve historische verhalen die, in verschillende mate, de neiging hebben om te stellen dat de Apollo Astronauten niet op de maan zijn geland, en dat NASA deze hoax heeft gecreëerd en nog steeds in stand houdt. De voorstanders van de zogenaamde maan hoax besteden een substantieel deel van hun inspanningen aan het onderzoeken van NASA-foto's. Ze wijzen op verschillende problemen met foto's en films die naar verluidt op de maan zijn gemaakt. Deskundigen in de fotografie (zelfs degenen die niets met NASA te maken hebben) reageren dat de anomalieën, hoewel soms contra-intuïtief, in feite precies zijn wat men zou verwachten van een echte maanlanding, en in tegenstelling tot wat er zou gebeuren met gemanipuleerde of studiofoto's. Hoax-voorstanders stellen ook dat klokkenluiders de NASA-foto's opzettelijk hebben gemanipuleerd in de hoop NASA te ontmaskeren.

6. Joodse Werelddominantie

Davidster
Caption

Deze theorie, in de recente geschiedenis, komt vooral voort uit het boekje Protocollen van de wijzen van Sion (The Protocols of the Elders of Zion), die algemeen beschouwd worden als het begin van de hedendaagse samenzweringstheorie-literatuur. De Protocollen worden door sommigen beschouwd als een anti-joodse literaire vervalsing die beweert een joodse samenzwering te beschrijven om de wereldheerschappij te bereiken. Talrijke onafhankelijke onderzoeken hebben herhaaldelijk bewezen dat het een plagiaat en een bedrog is, maar talrijke onafhankelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het een feitelijk document is. De tekst werd gepopulariseerd door de tegenstanders van de Russische revolutionaire beweging, en werd verder verspreid na de revolutie van 1905, die na de revolutie van 1917 oktober wereldwijd bekend werd. Het werd breed verspreid in het Westen in 1920 en daarna. De Grote Depressie en de opkomst van het nazisme waren belangrijke ontwikkelingen in de geschiedenis van de Protocollen.

5. Prinses Diana Werd Vermoord Door De Koninklijke Familie

Prinses Diana
Russ Quinlan - CC BY-SA 2.0

In 1997 kwamen prinses Diana (Prinses van Wales) en Dodi Fayed (zoon van Mohamed Fayed, eigenaar van het Ritz Hotel en Harrods) om het leven bij een auto-ongeluk toen ze probeerden weg te komen van persfotografen in Parijs. Het schandaal rond hun relatie (Dodi was moslim terwijl Diana de moeder was van het toekomstige hoofd van de Anglicaanse Kerk - Church of England) heeft ertoe geleid dat veel mensen hebben gespeculeerd dat ze daadwerkelijk zijn omgekomen om verder schandaal op de troon van Engeland te voorkomen. Opiniepeilingen suggereren dat ongeveer een kwart van het Britse publiek, en een meerderheid van de mensen in sommige Arabische landen, gelooft dat er een complot was om Diana, prinses van Wales, te vermoorden. De motieven die voor een dergelijk complot zijn aangevoerd zijn onder andere dat Diana van plan was met Dodi Fayed te trouwen, dat ze zich wilde bekeren tot de Islam, dat ze zwanger was en dat ze het heilige land zou bezoeken. Organisaties die volgens samenzweringstheoretici verantwoordelijk zijn voor haar dood, zijn onder andere de Franse Inlichtingendienst, de Britse koninklijke familie, de pers, de Britse Inlichtingendienst MI5 of MI6, de CIA, de Mossad, de Vrijmetselaars of de IRA.

4. Opwarming Van De Aarde Is Een Hoax

Opwarming Van De Aarde
Pete Linforth - Pixabay

De suggestie van een samenzwering om de theorie van de opwarming van de aarde te promoten werd naar voren gebracht in een documentaire The Greenhouse Conspiracy die Channel Four in het Verenigd Koninkrijk op 12 augustus 1990 uitzond, als onderdeel van de Equinox-serie, die beweerde dat wetenschappers die kritisch staan tegenover de theorie van de opwarming van de aarde geen financiering kregen.William Gray, PhD (een pionier in de wetenschap van orkaanvoorspellingen) heeft een lijst gemaakt van 15 redenen voor de hysterie van de opwarming van de aarde. De lijst bevat de noodzaak om met een vijand te komen na het einde van de Koude Oorlog, en de wens onder wetenschappers, regeringsleiders en milieuactivisten om een politieke oorzaak te vinden die hen in staat zou stellen om 'zich te organiseren, te propageren, conformiteit af te dwingen en politieke invloed uit te oefenen'. De grote wereldregering kan ons het beste leiden (en controleren) naar een betere wereld. In dit artikel noemt Gray ook de opkomst van Al Gore bij het vicepresidentschap als het begin van zijn problemen met de federale financiering. Volgens hem is de National Oceanic and Atmospheric Administration gestopt met het geven van onderzoeksbeurzen, en NASA ook.

3. John F. Kennedy's Assasinatie

John F. Kennedy
U.S. Embassy New Delhi - CC BY-ND 2.0

De moord op John F. Kennedy, de vijfendertigste president van de Verenigde Staten, vond plaats op vrijdag 22 november 1963 in Dallas, Texas, USA om 12:30 uur CST. Kennedy raakte dodelijk gewond door geweerschoten toen hij met zijn vrouw Jacqueline in een presidentiële autocolonne door Dealey Plaza reed. Het officiële onderzoek door de Warren Commission werd uitgevoerd over een periode van tien maanden en het rapport werd gepubliceerd in september 1964. De Commissie kwam tot de conclusie dat de moord uitsluitend werd uitgevoerd door Lee Harvey Oswald, een medewerker van de Texas School Book Depository in Dealey Plaza. Er bestaan een aantal samenzweringstheorieën met betrekking tot de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy. Zulke theorieën begonnen kort na zijn dood te ontstaan en worden vandaag de dag nog steeds voorgesteld. Veel van deze theorieën stellen een criminele samenzwering voor waarbij partijen zoals de Federal Reserve, de Central Intelligence Agency (CIA), de KGB, de Mafia, Federal Bureau of Investigation (FBI) directeur J. Edgar Hoover, Vice President Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Fidel Castro, George H. W. Bush, Cubaanse ballingsgroepen tegen de Castro regering en de militaire en/of overheidsbelangen van de Verenigde Staten betrokken zijn.

2. UFO Teruggevonden In Roswell

Alien autopsie - UFO Museum - Roswell Nieuw-Mexico
Watts - CC BY 2.0

Het Roswell UFO Incident betrof het herstel van materialen in de buurt van Roswell, New Mexico, USA, in juli 1947, die sindsdien het onderwerp zijn geworden van intense speculaties, geruchten, ondervragingen en onderzoek. De meningen over wat er werkelijk is gebeurd lopen sterk uiteen en er wordt gepassioneerd gediscussieerd over welk bewijs kan worden geloofd. Het Amerikaanse leger beweert dat er een topgeheime onderzoeksballon is gevonden die in het begin van de jaren negentig is neergestort. UFO-onderzoekers zoals Friedman, William Moore, Karl Pflock en het team van Kevin Randle en Don Schmitt hadden enkele honderden mensen geïnterviewd die een verband hadden, of beweerden te hebben gehad, met de gebeurtenissen in Roswell in 1947. Daarnaast werden honderden documenten verkregen via verzoeken van de Freedom of Information Act, zoals sommige blijkbaar gelekt zijn door insiders, zoals de betwiste 'Majestic 12' documenten. Hun conclusies waren dat ten minste een buitenaards vaartuig was neergestort in de omgeving van Roswell, dat aliens, waarvan sommigen mogelijk nog in leven waren, werden teruggevonden, en dat een massale doofpotoperatie van enige kennis van het incident werd opgezet.

1. 9/11 Werd Gepland Door De Amerikaanse Regering

9/11
Robert J. Fisch - CC BY-SA 2.0

Er zijn veel samenzweringstheorieën gepresenteerd over de aanslagen van 11 september 2001, waarvan velen beweren dat president George W. Bush en/of personen in zijn regering op voorhand op de hoogte waren van de aanslagen en deze doelbewust toestonden omdat de aanslagen publieke steun zouden genereren voor militarisering, uitbreiding van de politiestaat, en andere opdringerige buitenlandse en binnenlandse politiek waar ze baat bij zouden hebben. Voorstanders wijzen op het Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw, een conservatieve denktank die pleit voor meer Amerikaans wereldleiderschap, waarvan ex-Secretaris van Defensie Donald Rumsfeld, Vice President Dick Cheney en verschillende andere belangrijke Bush-regeringsfiguren deel uitmaken. Een rapport uit 1990 van de groep stelde dat 'een catastrofale en katalyserende gebeurtenis - zoals een nieuwe Pearl Harbor' nodig zou zijn om de publieke opinie in hun voordeel te kunnen budgetteren.

Er zijn zoveel samenzweringstheorieën dat dit een onhandige lijst zou worden als we ze allemaal zouden opsommen. Blijf op de hoogte voor een tweede lijst met samenzweringstheorieën in de toekomst.