Top 10 Belangrijkste Revoluties

In de loop van de beschaving zijn er verschillende incidenten geweest die de menselijke geschiedenis voorgoed hebben veranderd, waarbij gewone mensen samenkwamen om onderdrukkende regimes ten val te brengen. Deze bewegingen vertrouwden op de eenheid van de betrokken partijen en waren soms voorlopers van een burgeroorlog of een internationale oorlog. Dit zijn de top 10 belangrijkste revoluties in de geschiedenis.

10. Chinese communistische revolutie

 

Op 1 oktober 1949 kondigde Mao Zedong, de leider van de Chinese Communistische Partij (CCP), de oprichting van de Volksrepubliek China (VRC) aan. De verklaring maakte een einde aan de kostbare burgeroorlog tussen de CCP en de Nationale Partij of Kuomintang (KMT), die onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog was begonnen en die sinds de jaren twintig van de vorige eeuw een aanhoudend conflict tussen de partijen had veroorzaakt. De vorming van de Volksrepubliek China hielp een einde te maken aan de lange onrust in China, die begon met de Chinese Revolutie in 1911. Toen het vasteland van China in 1949 in handen van de communisten kwam, schortten de VS alle diplomatieke betrekkingen met de Volksrepubliek China voor enkele decennia op.

9. Iraanse revolutie

 

De Iraanse Revolutie (ook bekend als de Islamitische Revolutie) was een periode waarin Iraniërs talrijke demonstraties hielden tegen de door de VS gesteunde Pahlavi-dynastie en eindigde met de omverwerping van de leider, Mohammad Reza Shah Pahlavi en het opleggen van een Islamitische staat onder leiding van Groot-Ayatollah Ruhollah Khomeini. De Iraanse Revolutie trok internationale aandacht en de universiteitsstudenten waren er sterk bij betrokken. De islamitische regering riep op tot de verwerping van het kapitalisme, naast andere ideeën die als "westers" werden beschouwd, een actie die een diplomatieke ruzie tussen Iran en de Verenigde Staten veroorzaakte. De Iraanse Revolutie werd een inspiratiebron voor andere bewegingen over de hele wereld, waaronder de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika.

8. Haïtiaanse revolutie

 

De Haïtiaanse Revolutie was een succesvolle anti-slavernijoorlog die plaatsvond in de toenmalige Franse kolonie Saint-Domingue (het huidige Haïti). De revolutie die meer dan 12 jaar duurde, begon op 21 augustus 1791 en eindigde op 1 januari 1804 en kostte honderdduizenden levens. De Haïtiaanse rebellen vochten tegen het instituut van de slavernij en hun overwinning veranderde het wereldwijde standpunt over de slavernij. Vele daaropvolgende slavenopstanden in heel Amerika en de burgerrechtenbewegingen van de 20e eeuw werden geïnspireerd door het succes van de Haïtiaanse Revolutie.

7. Industriële revolutie

 

De Industriële Revolutie was een wereldwijde beweging in het begin van de 19e eeuw en ging gepaard met de overgang naar mechanisering van de toenmalige handproductiemethoden. De oorsprong van de Industriële Revolutie is terug te voeren op Groot-Brittannië en werd gekenmerkt door een toenemend gebruik van stoomkracht en de ontwikkeling van zware machines en de opkomst van het fabriekssysteem. De Industriële Revolutie blijft een van de meest cruciale momenten in de menselijke beschaving omdat veel belangrijke innovaties de levensstandaard van de mensen verbeterden en de fabrieken veel werkgelegenheid boden. Economen zien de Industriële Revolutie zelfs als de meest kritieke fase van de menselijke beschaving na de domesticatie van planten en dieren.

6. Revoluties van 1848

 

De revoluties van 1848 waren een reeks politieke omwentelingen die in 1848 in heel Europa plaatsvonden en die de meest wijdverbreide golf van revoluties in Europa werden. De revoluties van 1848 betroffen onder andere Frankrijk, Duitsland, het Oostenrijkse Rijk, de Italiaanse Staten, Polen en het Koninkrijk Hongarije en waren voornamelijk democratisch. Terwijl de revoluties vrijwel gelijktijdig op het hele continent plaatsvonden, was er geen sprake van coördinatie tussen de betrokken landen. De revoluties van 1848 lieten een blijvende erfenis na en veroorzaakten het einde van het feodale regeringsstelsel in veel landen en zagen de democratie in Europa groeien.

5. Cubaanse revolutie

 

De Cubaanse revolutie was een opstand die plaatsvond in de eilandnatie van Cuba en culmineerde in de omverwerping van de door Batista geleide autoritaire regering. De revolutie heeft vijf jaar geduurd, van 26 juli 1953 tot 1 januari 1959. In de jaren voorafgaand aan de revolutie stond het Cubaanse publiek onder enorme druk door de hoge werkloosheid, de stijgende inflatie en de beperkte waterinfrastructuur. De rebellen onder leiding van Fidel Castro, zijn broer Raul Castro en Che Guevara begonnen sporadisch aanvallen tegen de regering en namen uiteindelijk de controle over het land in handen op 1 januari 1959. Fidel Castro legde onmiddellijk een revolutionaire socialistische regering op en nationaliseerde grote industrieën. De Cubaanse Revolutie was van groot belang omdat zij een langdurige bilaterale relatie tussen de Verenigde Staten en Cuba op gang bracht. De revolutie zorgde er ook voor dat de regering een aantal beleidslijnen voor sociaaleconomische hervormingen uitvaardigde.

4. Xinhai revolutie

 

De Xinhai Revolutie was de revolutie van 1911 in China die leidde tot de ineenstorting van de laatste keizerlijke dynastie in het land, de Qing-dynastie. Hoewel de revolutie een belangrijke rol speelde in de vormgeving van het moderne sociale en economische beleid van het land, was het ook een van de meest gewelddadige momenten in de Chinese geschiedenis en kostte het honderdduizenden levens. De belangrijkste oorzaak van de revolutie was de groeiende publieke minachting voor de Qing-dynastie, die ervan werd beschuldigd een archaïsch beleid te voeren en niet in staat te zijn het land te moderniseren, beschuldigingen die werden verergerd door het verlies van China tijdens de Eerste Sino-Japanse Oorlog van 1895. De Xinhai Revolutie duurde vier maanden en resulteerde in het einde van de keizerlijke overheersing in China en de oprichting van de Voorlopige Regering van de Republiek China. De Xinhai Revolutie was van grote betekenis omdat zij een einde maakte aan eeuwen van dynastieën in China en het land aanzette tot modernisering.

3. Franse revolutie

 

De Franse Revolutie was een periode van tien jaar waarin veel sociale en politieke hervormingen plaatsvonden. De Franse Revolutie begon in 1789 en eindigde in 1799 en veranderde de moderne geschiedenis in Frankrijk en Europa in het algemeen. Hoewel historici niet zeker zijn van de precieze oorzaak van de revolutie, kunnen verschillende factoren worden aangewezen als de belangrijkste oorzaken en de meest opvallende zijn de toenemende sociale en economische ongelijkheid. In de voorgaande jaren was Frankrijk betrokken bij verschillende buitenlandse oorlogen, waaronder de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog en de Zevenjarige Oorlog, die ernstige gevolgen hadden voor de economische status van het land. De uitkomst van de revolutie schept een precedent in de globale sociaal-economische modellen, waarbij de monarch wordt vervangen door een democratische republiek.

2. Amerikaanse revolutie

 

De Amerikaanse revolutie, die plaatsvond tussen 1765 en 1783, begon nadat leden van de Amerikaanse koloniale samenleving weigerden zich te onderwerpen aan het gezag van de Britse koning en het Britse parlement. Het besluit van het Britse parlement om belastingen te heffen op de Amerikanen irriteerde de kolonisten die doorgingen en een partij belaste thee van de Oost-Indische Compagnie vernietigden. De actie heeft ertoe geleid dat Groot-Brittannië de haven van Boston heeft gesloten totdat de daders van het vandalisme voor het gerecht werden gebracht. Na verloop van tijd groeiden deze economische strubbelingen uit tot gewelddadige protesten waarbij de kolonisten die tegen de beslissingen van Groot-Brittannië waren (bekend als Patriotten) in botsing kwamen met kolonisten die Groot-Brittannië steunden (loyalisten). De uiteindelijke oorlog trok andere internationale spelers aan, waaronder Frankrijk, Spanje en de Nederlanders, om de Amerikaanse Revolutionaire Oorlog van 1775-1783 te worden. In de nasleep van de Amerikaanse Revolutie werd de grondwet van de Verenigde Staten opgesteld en later de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.

1. Russische revolutie

 

De Russische Revolutie is de term die wordt gebruikt om twee revoluties te beschrijven die in Rusland in 1917 plaatsvonden tussen februari en oktober. De eerste revolutie, bekend als de Februarirevolutie, was gericht op de toenmalige Russische hoofdstad Petrograd en leidde tot de ineenstorting van het Russische Rijk en de aftocht van zijn leider, keizer Nicolaas II, en de instelling van een voorlopige regering. De tweede fase van de Russische Revolutie, bekend als de Oktoberrevolutie, werd geleid door Vladimir Lenin die de Sovjets ertoe bracht de voorlopige regering omver te werpen en een communistische regering op te leggen. De Oktoberrevolutie was belangrijk omdat Moskou werd gekozen als hoofdstad van de natie en de natie een communistische staat werd.